ארכיון - קולות קוראים

קול קוראת: קרן דפנה- נשים פועלות יחד לשינוי

קרן דפנה מבקשת לקבל בקשות ראשוניות למענקים

לסבב המענקים לשנים 2012 – 2013

קרן דפנה מבקשת לקבל בקשות ראשוניות למענקים

לסבב המענקים לשנים 2012 – 2013

קרן דפנה – נשים מובילות יחד שינוי, נוסדה בשנת 2003 על ידי פרופ' דפנה יזרעאלי ז"ל, חוקרת ופעילה פמיניסטית.   ייעודה של הקרן הוא לקדם נשים כמנהיגות וכסוכנות שינוי חברתי, לטפח הטמעת חשיבה ועשייה פמיניסטית בזירות שונות. זאת מתוך גישה מכלילה הנותנת ביטוי לכלל חלקי החברה הישראלית.   קרן דפנה ממקדת את משאביה בתוכניות הפועלות לקידום מנהיגות וייצוג של נשים בשלוש זירות מרכזיות:

 • הזירה הפוליטית והציבורית
 • האקדמיה
 • עסקים, כלכלה ותעסוקה

לקראת סבב המענקים של הקרן לשנים 2012 – 2013 אנו מזמינות ארגוני נשים, ארגונים פמיניסטיים וכן שותפויות בין-ארגוניות של ארגוני נשים להגיש מכתב בקשה ראשוני (Letter of Intent) לתוכניות ופרויקטים אשר נועדו לקדם סדר יום פמיניסטי ומנהיגות נשים. ניתן להגיש מכתב בקשה ראשוני לאחת משתי הקטגוריות הבאות:

  1. מענקי חותם: למינוף, שכפול או הרחבה של מודלים המבוססים על פרקטיקות מיטביות להטמעת חשיבה מגדרית וקידום מנהיגות נשים.  סכומי המענקים בקטגוריה זו נעים בין $20,000 ל-$35,000 לשנה. המענקים יינתנו לתקופה של שנתיים לכל הפחות.
  2. מענקי הצמחה: לייזום ופיתוח של מודלים ופרויקטים חדשים וגישות חדשניות לקידום סדר יום פמיניסטי ומנהיגות נשים. סכומי המענקים בקטגוריה זו נעים בין $10,000 ל – $20,000 לשנה וייתנו לתקופה של שנתיים.

קריטריונים וקווים מנחים:

עדיפות תינתן לבקשות אשר תכלולנה את המרכיבים הבאים כחלק משיטת העבודה:

 • יצירת שותפות עם ארגון/מוסד מהזרם המרכזי: מוסד אקדמי, רשות מקומית, משרד ממשלתי, גוף עסקי וכו': ההצעה צריכה לפרט את חלקו של המוסד ותרומתו לפרויקט
 • הגדרת "תיאוריית שינוי" ברורה: הגדרת השינוי שהתוכנית מבקשת להשיג, חסמים שיש להסיר, אסטרטגיות פעולה אשר נועדו לקדם את השינוי;
 • שימוש במגוון אסטרטגיות להשגת שינויים מערכתיים: פיתוח מנהיגות ובניית יכולת, יישוג קהילתי, סנגור, עבודת מדיה, כולל מדיה חדשה ורשתות חברתיות, פיתוח מדיניות ועוד.
 • מערכת של רישות / networking למשתתפות התוכנית.  על מגישות ההצעה  לפתח מערכת מובנית של רישות ו"פתיחת דלתות" חדשות הנשענת על דרכי עבודה פמיניסטיות, מעצימות ומכוונות להתקדמות.  מנגנון ובו  "נשים פותחות ערוצים וקשרים חדשים עבור נשים" צריך להיות חלק מהותי מן התוכנית שתוגש.
 • הבטחת מקום לנשים מקבוצות מוחלשות בחברה הישראלית. על מגישות ההצעה לפתח מנגנון שיבטיח שונות, גיוון וייצוג הולם והוגן לנשים מקבוצות וקהילות שונות בחברה הישראלית.
 • קידום נשים כמנהיגות וסוכנות שינוי בקרב קהילות מוחלשות: עדיפות תיתנן לפרויקטים המיועדים להצמחה, פיתוח וקידום מנהיגות נשים מקהילות מוחלשות, בשותפות מלאה עם או ביוזמה של ארגוני שטח מקרב אוכלוסיות מוחלשות ומודרות.
 • מערך מובנה לתמיכה וליווי לבוגרות התוכנית: על מגישות ההצעה לפתח מערכת של חונכות, הדרכה ותמיכה לבוגרות התוכנית, הנשען על דרכי עבודה פמיניסטיות, מעצימות ומכוונות התקדמות.

לגישה לטופס להגשת מכתב בקשה ראשוני, יש להקיש על הקישורית:

https://www.surveymonkey.com/s/HM8Q9JX

תגובה אחת

 • ערב טוב שבת שלום לקבוצה נשים פועלות יחד לשינוי אני מביאה אותי, את מי שאני בדרכי שלי וכך זה הכי נכון לי חד אורית ובחורה אמא שעברתי פגיעה מינית הנגרמת על ידי קרוב בין הילדה שעברה טראומה לבין האישה הבוגרת כיום
  לאנשים עם בעיות של שימוש לרעה בחומרים שונים כגון כמענה לבעיות של סמים