ארכיון - קולות קוראים

דו"ח המוניטורינג של שדולת הנשים בישראל וארגון מתפקדות

הדו"ח סוקר את הפעילות המגדרית של חברי וחברות הכנסת בכנסת הנוכחית ובוחן בפרט את מספר הצעות חוק, שאילתות והצעות לסדר שיזמו בתחום המגדרי.

אנו מתכבדות להזמינך להשתתף בישיבת הוועדה לקידום מעמד האישה של הכנסת שתתקיים ביום רביעי, 18.7.2012 ב-9:30 שבה יוצג דו"ח המוניטורינג של שדולת הנשים בישראל וארגון מתפקדות. הדו"ח סוקר את הפעילות המגדרית של חברי וחברות הכנסת בכנסת הנוכחית ובוחן בפרט את מספר הצעות חוק, שאילתות והצעות לסדר שיזמו בתחום המגדרי.

אנו רואות בישיבה הזו הזדמנות מצוינת להראות את העבודה המקצועית הרבה שנעשית יום-יום על ידי ארגוני נשים ולקיים מעקב אמיתי אחרי פעילות נבחרות ונבחרי הציבור שלנו, ולכן נשמח מאוד לראות כמה שיותר נציגות מארגונים ופעילות חברתיות.
לצורך השתתפות בישיבה עליך להעביר את פרטייך אלינו (שם מלא, ת.ז, מספר טלפון) בהקדם האפשרי ולהגיע לכנסת עד השעה 9:00, כדי לעבור את הבידוק הביטחוני.
להרשמה נא שלחו מייל ל-adv@iwn.org.il.