ארכיון - מאמרים אקדמיים

ד"ר מרב שניצר | כפיית יחסי מין על נשים בתוך קהילות אשכנז (גרמניה וצפון צרפת) במאות 12 – 13: דיון במקורות ההלכתיים ופרשניים של התקופה.

דר' מרב שניצר, עמיתת מחקר במכון לחקר התפוצות ע"ש גולדשטיין גורן, אוניברסיטת תל אביב פרק מתוך הדוקטורט: כפיית יחסי מין על נשים בתוך קהילות אשכנז (גרמניה וצפון צרפת) במאות 12 – 13: דיון במקורות ההלכתיים ופרשניים של התקופה. מנחים: פרופ' אביעד קליינברג ודר' שמחה גולדין. המחקר נכתב בבית הספר ליהדות, אוניברסיטת תל אביב. מאמר המבוסס על הפרק […]

דר' מרב שניצר, עמיתת מחקר במכון לחקר התפוצות ע"ש גולדשטיין גורן, אוניברסיטת תל אביב
פרק מתוך הדוקטורט:
כפיית יחסי מין על נשים בתוך קהילות אשכנז (גרמניה וצפון צרפת) במאות 12 – 13:
דיון במקורות ההלכתיים ופרשניים של התקופה.
מנחים: פרופ' אביעד קליינברג ודר' שמחה גולדין.
המחקר נכתב בבית הספר ליהדות, אוניברסיטת תל אביב.
מאמר המבוסס על הפרק עומד להתפרסם בספר: גבורות אלון, ספר לכבוד מנחם אלון,
עורכים: אהרון ברק ואביעד הכהן.

דר' מרב שניצר | כפיית יחסי מין ב" נישואי קטנות", דיון במקורות ההלכתיים של אשכנז במאות ה-12- 13