אירועים וכנסים

היבטים מגדריים של שינוי שיטת הממשל

ביום רביעי, 20 ביוני, 2012 יתקיים כנס במכון ון ליר: היבטים מגדריים של שינוי שיטת הממשל