ארכיון - ספרים ופרסומים

האגודה האירופית ATGENDER מזמינה אותנו לשיתוף פעולה

האגודה האירופית לחקר מגדר, חינוך ותיעוד היא התארגנות רחבה שחברותיה (וחבריה) הן נשות שטח ואקדמיה (מרצות, חוקרות, סטודנטיות), פעילות חברתיות ועובדות מוסדות ציבוריים ופרטיים.

בבקשה להכיר
האגודה האירופית  ATGENDER מזמינה אותנו לשיתוף פעולה:
ATGENDER
האגודה האירופית לחקר מגדר, חינוך ותיעוד היא התארגנות רחבה שחברותיה (וחבריה) הן נשות שטח ואקדמיה (מרצות, חוקרות, סטודנטיות), פעילות חברתיות ועובדות מוסדות ציבוריים ופרטיים.
האגודה פונה למעגלים רחבים של מתעניינות ומתעניינים בלימודי נשים ומגדר, מחקר פמיניסטי, זכויות נשים, שיוויון מגדרי, שוֹנוּת ואחרוּת.
האגודה מהווה גוף קבוע להגברת שדה הידע והפרקטיקה, בפעילויות רבות באירופה. אנא הצטרפו והכנסו לאתר: http://www.atgender.eu