ארכיון - אירועים וכנסים

הן כאן ואינן: נשים, הגירה ומעמד אזרחי

ביום שלישי (3.4.12), יתקיים באוניברסיטת תל-אביב יום עיון על נשים, הגירה ומעמד אזרחי.יום העיון יתמקד בנשים מהגרות שאינן זוכות לאזרחות אוטומטית עם כניסתן לישראל (מהגרות עבודה, קורבנות סחר בבני אדם, מבקשות מקלט ובנות זוג לא יהודיות של ישראליים). נעסוק בשאלת המענים המצויים והאפשריים לרווחתן הפיזית, הנפשית והכלכלית של נשים אלו בדיון משותף של העוסקים בתחום ממשרדי הממשלה השונים, הארגונים החברתיים והאקדמיה.