מאמרים אקדמיים

ד"ר ליאת שטייר-לבני | הגלות המשולשת: דימויה של ניצולת שואה בקולנוע העלילתי הישראלי

ד"ר ליאת שטייר-לבני, המחלקה לספרות, ללשון ולאמנות, האוניברסיטה הפתוחה הגלות המשולשת: דימויה של ניצולת שואה בקולנוע העלילתי הישראלי , עיונים בתקומת ישראל, מגדר בישראל, 2011, כרך ב' ד"ר ליאת שטייר-לבני| הגלות המשולשת: דימויה של ניצולת שואה בקולנוע העלילתי הישראלי by gender4u

ד"ר ליאת שטייר-לבני, המחלקה לספרות, ללשון ולאמנות, האוניברסיטה הפתוחה

הגלות המשולשת: דימויה של ניצולת שואה בקולנוע העלילתי הישראלי , עיונים בתקומת ישראל, מגדר בישראל, 2011, כרך ב'

ד"ר ליאת שטייר-לבני| הגלות המשולשת: דימויה של ניצולת שואה בקולנוע העלילתי הישראלי by gender4u

תגובה אחת