ארכיון - קולות קוראים

מלגות לסטודנטיות לתואר שלישי

נעמת שמחה להכריז על הענקת מלגות מחקר לסטודנטיות לתואר שלישי
בתחומים הבאים:קידום השיוויון בין המינים, קידום מעמד האישה, לימודי מגדר

מלגות לסטודנטיות לתואר שלישי

נעמת שמחה להכריז על הענקת מלגות מחקר

לסטודנטיות לתואר שלישי

4 מלגות בסך 10.000 ₪, יינתנו לדוקטורנטיות באוניברסיטאות בישראל

בתחומים הבאים:

קידום השיוויון בין המינים

קידום מעמד האישה

לימודי מגדר

אל הבקשה יש לצרף בשלושה עותקים:

קורות חיים

עותק הצעת המחקר המאושרת כולל אישור על שלב ב' ושם המנחה

3 המלצות ממוסד אקדמי מוכר

תקציר עד 1000 מילים

מכתב המפרט את ייחוד המחקר וחשיבותו מבחינה תיאורטית ויישומית

מלגות/פרסים שקיבלת בעבר

בקשות יש להגיש עד לתאריך 1.4.2012

לידי שירלי שביט, מנהלת המחלקה הבינלאומית – נעמת

רחוב ארלוזרוב 93, תל אביב, 62098