ארכיון - מאמרים אקדמיים

ד"ר נויה רימלט | על זנות מגדר ומשפט פלילי: הרהורים על הצעת החוק להפללת צרכני זנות

ד"ר נויה רימלט | על זנות מגדר ומשפט פלילי: הרהורים על הצעת החוק להפללת צרכני זנות

משפט וממשל, 2010, כרך י"ג, עמ' 491-439

ד"ר נויה רימלט | על זנות, מגדר ומשפט פלילי