ארכיון - ספרים ופרסומים

ספר חדש: לנוכח בית הדין השרעי

לנוכח בית הדין השרעי, הליכי שינוי במעמדן של נשים מוסלמיות בישראל ובמזרח התיכון
עורכת:ליאת קוזמא, בהוצאת רסלינג.

לנוכח בית הדין השרעי
תהליכי שינוי במעמדן של נשים מוסלמיות בישראל ובמזרח התיכון
עורכת: ליאת קוזמא

הספר עוסק באפשרות לשינוי חוק המעמד האישי למוסלמים בישראל. השאלה שעומדת בבסיסו היא מדוע חוק שנחקק בשלהי תקופת האימפריה העות'מאנית שריר וקיים בישראל של היום, בעוד שבמדינות כמו מצרים, ירדן ומרוקו הוא עומד לדיון ציבורי ואף חלו בו שינויים בעשורים האחרונים.

בנוסף לדיון בישראל עוסק הספר במעמדן ובמאבקיהן של נשים בתורכיה, באיראן ובמרוקו.

אסופת מאמרים זו, פרי שיתוף פעולה בין היסטוריונים, סוציולוגים ומשפטנים, אינה מספקת תשובות אלא פותחת כיוונים לבחינה ולעיון. היא מעלה את השאלה מהו אופי השינוי התחיקתי והנורמטיבי אשר יש לחולל בישראל על מנת ליישב את מעמדן של נשים עם עקרונות השוויון הנגזרים מהאמנות הבינלאומיות שישראל חתומה עליהן.

פרטים נוספים באתר רסלינג