ארכיון - ספרים ופרסומים

ויסלבה שימבורסקה: מילים שלה עם פטירתה

הלכה לעולמה המשוררת ויסלבה שימבורסקה, כלת פרס נובל לספרות לשנת 1996 (1923-2012)

ויסלבה שימבורסקה:

מילים שלה עם פטירתה

חשבון אלגי

כמה מאלה שהיכרתי

(אם אכן היכרתי)

גברים, נשים

(אם חלוקה זו נותרת בעינה)

חצו את הסף הזה

(אם זה אכן סף)

עברו בריצה את הגשר הזה

(אם לקרוא לזה גשר)

כמה מהם אחרי חיים קצרים יותר או ארוכים יותר

(אם הדבר עדיין משנה)

טובים, כי החלו

רעים, כי הסתיימו

(אם לא ייבחרו לומר את ההיפך)

מצאו את עצמם על הגדה השנייה

(אם בכלל מצאו את עצמם

והגדה השנייה אכן קיימת) –

אינני יודעת בוודאות

מה יעלה בגורלם

(אם זה גורל משותף אחד

ובכלל גורל – )