ארכיון - קולות קוראים

קול קוראת: להיות אישה, להיעשות אישה

אנתולוגיה פסיכולוגית פמיניסטית ישראלית – מטרת אסופת המאמרים המוצעת היא לתת מענה לחסר הקיים בספרות הפסיכולוגית בישראל בתחום התיאוריה, המחקר והפרקטיקה של הפסיכולוגיה הפמיניסטית.

קול קוראת:

להיות אישה, להיעשות אישה

אנתולוגיה פסיכולוגית פמיניסטית ישראלית

מטרת אסופת המאמרים המוצעת היא לתת מענה לחסר הקיים בספרות הפסיכולוגית בישראל בתחום התיאוריה, המחקר והפרקטיקה של הפסיכולוגיה הפמיניסטית. אנו מבקשות להציע אנתולוגיה שתפגיש את קהל הקוראות והקוראים עם ההקשר הישראלי של תחום רחב, דינאמי ומתפתח זה. בהמשך יישקל תרגום האנתולוגיה לאנגלית.

אנו מעוניינות בכתיבה על נושאים כגון:

  • חוויות של נשים החיות בישראל כפי שעולה מן המחקר הפסיכולוגי הפמיניסטי ומהעבודה הקלינית – אשכנזיות ומזרחיות, כהות ולבנות, הטרוסקסואליות, לסביות, טרנסג'נדריות, טרנסקסואליות,פלסטיניות וישראליות, נוצריות, מוסלמיות ויהודיות, נשים מהמעמד הנמוך, הבינוני והגבוה, מן המרכז ומן הפריפריה.
  • מבט פסיכולוגי פמיניסטי על התפתחותן של ילדות, נערות ונשים במציאות הישראלית.
  • תיאוריה ופרקטיקה קווירית בשדה הפסיכולוגיה בישראל.
  • מבט פסיכולוגי פמיניסטי על פסיכופתולוגיה ובריאות נפש בקרב נשים בישראל.
  • טיפול פמיניסטי בישראל – ייחודיותו, הרלוונטיות שלו, למי הוא מיועד, הוראת הפרקטיקה של טיפול פמיניסטי.
  • קריאה ביקורתית של התיאוריה והפרקטיקה הפסיכולוגית – התבוננות ביקורתית המעוגנת בפרקטיקה ובמחקר פמיניסטי מקומי.
  • פסיכולוגיה ואקטיביזם מגדרי בישראל.
  • בעיות ייחודיות לנשים החיות בישראל כיום.
  • כל נושא אחר בתחום הפסיכולוגיה הפמיניסטית.

האנתולוגיה תפנה לקהל משולב – הן לקהל מקצועי, העוסק בפרקטיקה טיפולית, בתיאוריה ובמחקר פסיכולוגיים, והן לקהל הרחב.

אנו מבקשות לקבל הצעות לפרקים תיאורטיים, אמפיריים וקליניים. אנא שילחו תקציר של 500 מילים לכל היותר בצירוף ביוגרפיה אקדמית קצרה (כ-100 מילים) ורשימה של 2-3 פרסומים מייצגים ל-

ד"ר אביגיל מור amoor@netvision.net.il

ד"ר מיה מוכמל maymuk@netvision.net.il

נשמח לתת מענה לשאלות ולספק הבהרות במקרה הצורך.