ארכיון - אירועים וכנסים

גבולות ההפרדה

יום ג', ה-24.1.12, 18:30. בבית הלל באוניברסיטה העברית, הר הצופים. בחינת גבולות ההפרדה בין גברים לנשים ובין המרחב הציבורי הכללי למרחב הציבורי החרדי תוך השמעת מגוון הקולות.

יום ג', ה-24.1.12, 18:30. בבית הלל באוניברסיטה העברית, הר הצופים.