ארכיון - ספרים ופרסומים

לכבוד יום האישה הבינלאומי – קובץ מאמרים ראשון ומקיף בנושא מגדר בישראל.

לכבוד יום האישה הבינלאומי- קובץ מאמרים ראשון ומקיף בנושא מגדר בישראל

שני כרכים, עשרים ושישה מאמרים


עיונים בתקומת ישראל: סדרת הנושא

מגדר בישראל: מחקרים חדשים על מגדר ביישוב ובמדינה (שני כרכים)

עורכים: מרגלית שילה, גדעון כ"ץ

מגדר בישראל הוא קובץ המאמרים השישי בסדרת הנושא של כתב העת עיונים בתקומת ישראל.
הוא מצטרף לשורה הולכת ומתרחבת של מחקרים בנושא זה בעשרים השנים האחרונות.
הקובץ מציג מחקרים של חוקרים וחוקרות על נשים ונשיות, על גברים וגבריות ועל יחסי מגדר בחברה היישובית והישראלית.
מחצית המאמרים שבספר עוסקים בשנות היישוב ומחציתם בשנות המדינה, ויחדיו הם יוצרים אספקלריה חדשה למאפייניה, לדרך עיצובה ולתולדותיה של החברה בישראל.

תוכן העניינים:

מרגלית שילה וגדעון כ"ץ
מבוא
: חברה כמעצבת מגדר, מגדר כמעצב חברה

כרך א: שנות היישוב

שער ראשון: פועלות במלכוד

טליה פפרמן שתיקה של אשה מדברת: שתיקת נשים כדיבור ומעשה על פי 'חיי פועלת בארץ' (1935) להניה פקלמן

מאיר חזן מאבקן של נשות קיבוץ עין חרוד להשתתף בשמירה

שער שני: אימהוּת ומדיקליזציה

שחלב סטולר-ליס, "ההיגיינה של חיי האישה  לתקופותיה": מגדר, לאומיות ועבודה

שפרה שוורץ בכתביה של רופאת הנשים ד"ר מרים אהרונובה (1889-1967)

דפנה הירש "למאוויו הנפשיים אין לה הבנה": חינוך אמהות מזרחיות לטיפול 'היגייני' בתינוק בתקופת המנדט

תמי רזי 'בתי – אש, אש': אמהות ובנות עזובות בתל-אביב בשנות השלושים והארבעים

בת שבע מרגלית- שטרן בין 'חוק הטבע' ל'דין התנועה': אימהות ואל-אימהות בחברה הציונית בארץ-ישראל (1920-1945)

ענת גרנית-הכהן חשבון ציבורי או חשבון פרטי – מקרה מבחן: אימהות מהיישוב בכוחות הבריטים במלחמת-העולם השנייה

שער שלישי: פרופסיונליזם ומגדר

צפורה שחורי-רובין ד"ר בת שבע יוֹניס-גוטמן: לדמותה של רופאה ציונית

איל כתבן "נשים בטוגה של גבר": נתיב השתלבותן של נשים בפרופסיה המשפטית בארץ-ישראל ובמדינת-ישראל

רקפת זלשיק, מגדר ובריאות נפש בחברה היישובית ובעשור הראשון של המדינה

נדב דוידוביץ אומי לייסנר ללדת ועוד איך: חוקי הלידה הלאומיים בתקופת המנדט

שער רביעי: התארגנות נשית, יתרונה ומחירה

יפה ברלוביץ על צמתי מפגשים בין נשים בראשית היישוב (1918-1878): עיון בכתביהן של ראשונות

לילך רוזנברג-פרידמן שמרנות פורצת דרך: לדמותן של מנהיגות ציוניות-דתיות בתקופת היישוב

כרך ב: שנות המדינה

שער חמישי: משקעים  מגדריים

אורית קמיר ציונות, גבריות ופמיניזם: הילכו שלושה יחד בלתי אם נועדו?

סיגל ברקאי הבונקר בתיאטרון: אתר התנגשות בין צורות שונות של גבריות ישראלית

ליאת שטייר-לבני הגלות המשולשת: דימויה של ניצולת השואה בקולנוע העלילתי הישראלי 1947 – 2008

ענת זנגר בין הים למקווה: קולה של הסירנה בקולנוע הישראלי העכשווי

שער שישי: תקשורת והדרכה מבנים נשיות

עינת לחובר מודלים של נשיות בעתוני הנשים בישראל בתקופת מלחמת ששת-הימים

רבקה נריה בן-שחר טקסטים בנושא צניעות שהופיעו במדורי הנשים בעיתונות החרדית בשנים 1960-1989: מאפיינים מוטיביים ורטוריים

יצחק הרשקוביץ "תכלית הבריאה היא האיש": מעמד האשה להלכה ולמעשה בפולמוס על אופי ההדרכה הזוגית בחברה החרדית

שער שביעי: משפט מעצב מגדר

ענת הרבסט "זוהי הגנה של המדינה על האישה ועל הילדים שהבעל-אב זנח אותם  ועזבם לאנחות…"

מיכל פרנקל, דפנה הקר, יעל ברוידא משפחות עובדות במשפט הישראלי: בין ניאו-ליברליזם לזכויות אדם


שער שמיני: תהליכי שינוי מגדרי

עינת רמון ה"מאור שביהדות" באספקלריא פמיניסטית: מקורות ישראל בדרכה הרעיונית ובנאומיה בכנסת של חברת מפא"י, עדה  פישמן-מימון

אילן פוקס קול משלה ולימוד תורה: הרב שמעון רוזנברג ופמיניזם תרבותי

ענבל סיקורל הקניית הישראליות: עבודת הסומכות במרכזי קליטה של עולי אתיופיה רחל שרעבי

לילי רתוק "הסוד ההופך חלש לגיבור": העצמה נשית ביצירתה של עמליה כהנא-כרמון