ארכיון - ספרים ופרסומים

קול קורא לכנס סקס אחר 2011

הכנס האחד עשר ללימודי להט"ב ותיאוריה קווירית באוניברסיטת תל-אביב

סקס אחר 11

הכנס האחד עשר ללימודי להט"ב ותיאוריה קווירית באוניברסיטת תל-אביב

הכנס יתקיים השנה ב-5 ביוני 2011

'סקס אחר: הכנס השנתי ללימודי להט"ב ותיאוריה קווירית באוניברסיטת תל-אביב' יתקיים השנה במתכונת ייחודית ככנס פרחי מחקר. אנו מזמינות הצעות להרצאות של תלמידי/ות מחקר בכל שלבי העבודה, מכל דיסציפלינה ובכל מתודה, בנושאים הקשורים ללסביוּת, הומוסקסואליוּת, ביסקסואליוּת או טרנסג'נדריוּת וכן קריאות קווירית של טקסטים או תופעות תרבות. ההרצאות יכולות להציג פרספקטיבה תיאורטית, מחקר שטח, דיון בתופעה או אירוע, ניתוח של טקסטים מסוגים שונים, תרגום של אקטיביזם לידע וידע לאקטיביזם ועוד. הוועדה המארגנת של הכנס תבחר את ההרצאות תוך פתיחות לצורות טיפול שונות בנושאים הרלבנטיים, לפי מידת העניין ובהתאם למגבלות הזמן.

בשני העשורים האחרונים אנו עדות לפריחה בכתיבה אקדמית ובייצור ידע אלטרנטיבי בנושאים הקשורים לקהילות הלהט"ב כמו גם לשימוש גובר בביקורת קווירית בשדות ידע שונים ובהקשרים שאינם מוגבלים לחיים קווירים. חלק ניכר מייצור ידע זה נעשה על ידי תלמידי/ות מחקר במוסדות אקדמיים. סקס אחר 11 מבקש לתת במה להצגת עבודות אלו, ולאפשר מרחב להעלאת שאלות אתיות, מתודולוגיות, פוליטיות ותיאורטיות  ולהחלפת רעיונות. אנו מעודדות לפיכך גם הצעות של פעילי/ות שטח שעוסקות ביחסים בין מחקר לאקטיביזם.

ההרצאות יכולות להציג פרויקטים בהשראת מחקר קווירי או להט"ב, מחקרים שנכתבו לאור אקטיביזם פוליטי/חברתי קווירי או להט"ב, או דיון בהשפעות ההדדיות בין האקדמיה והשטח בשדה זה. ככלל, אנו מעודדות הרצאות העוסקות בהצטלבות בין מיניות ומגדר ובין אתניות, מעמד ו/או לאומיות. כמו כן, אנו מעוניינות בהצעות העוסקות בכיבוש הישראלי בפלסטין, בהומו-לאומיות (homonationalism), ובזיקה בין לאומיות ופוליטיקה להט"בית.

יש להעביר את כותרת ההרצאה (בעברית ובאנגלית) וכן תקציר עד 250 מילים עד ל 9 באפריל, 2011.

אנו מעודדות הגשה מוקדמת.

יש לצרף להצעה את השם המלא של המרצה (בעברית ובאנגלית), השיוך המוסדי, כתובת מלאה, כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון. את ההצעות יש לשלוח באימייל בלבד ל: sexacher@gmail.com

בברכה,

הוועדה המארגנת