ארכיון - ספרים ופרסומים

ספר חדש – דמוקרטיה ופמיניזם: מגדר, אזרחות וזכויות אדם | סילביה פוגל-ביזאוי

בספר מוצג הקשר המפותל והמורכב בין דמוקרטיה לפמיניזם, תוך התמקדות במוסד האזרחות הדמוקרטית-ליברלית וניתוח החיבור הדינמי בינו לבין פמיניזם, כרעיון וכתנועה פוליטית.

דמוקרטיה ופמיניזם: מגדר, אזרחות וזכויות אדם / סילביה פוגל-ביזאוי

התבוננות מזווית ראייה היסטורית בקשר ה"מובן מאליו" בין דמוקרטיה לפמיניזם מובילה למסקנה, שחיבור זה לא התממש בצורה ברורה, הגיונית ופשוטה. בספר זה מוצג הקשר המפותל והמורכב בין דמוקרטיה לפמיניזם, תוך התמקדות במוסד האזרחות הדמוקרטית-ליברלית וניתוח החיבור הדינמי בינו לבין פמיניזם, כרעיון וכתנועה פוליטית.

בין הנושאים הנדונים בספר: המאבק על אזרחותן הפוליטית של הנשים; פמיניזם, דמוקרטיה וזכויות אדם בעידן הגלובלי; הדרה, דמוקרטיזציה ומה שביניהן; מנשים בפוליטיקה לפוליטיקה פמיניסטית; דמוקרטיה ופמיניזם; ישראל כמשל.

עטיפת הספר