ארכיון - אירועים וכנסים

גלובאלית-לוקאלית:הכנס השנתי לזכר פרופ' דפנה יזרעאלי

יום רביעי, 30.3.11
בשעה 17:30
אוניברסיטת בר-אילן

התכנית ללימודי מגדר

אוניברסיטת בר-אילן

שמחה להזמינכן

לכנס השנתי לזכר פרופ'  דפנה יזרעאלי

גלובאלית-לוקאלית: מגדר ועיצוב מדיניות

יום רביעי, 30.3.11

בשעה 17:30

אוניברסיטת בר-אילן