ארכיון - ספרים ופרסומים

קול קורא למלגת מחקר – ארגון אלמנות ויתומי צה"ל

קול קורא למלגת מחקר
ארגון אלמנות ויתומי צה"ל
בשיתוף עם התכנית ללימודי נשים ומגדר בסיוע NCJW באוניברסיטת תל אביב

במטרה להרחיב ולהעמיק את המחקר על אלמנות ויתומי צה"ל יעניק ארגוננו שלוש מלגות לעבודות מחקר לתואר שני ושלישי או לחוקרים עצמאיים על מחקרים בנושאים הבאים:

  • יחס החברה לאלמנה בכלל ובהשוואה לאוכלוסיות שכול אחרות בפרט וביטוייה  בזירות חברתיות ותרבותיות שונות,  למשל בפוליטיקה, בחקיקה, במדיניות הקצאת תקציבים ובייצוגים תרבותיים בספרות, באמנות ובקולנוע.
  • התמודדות עם הקמת משפחה חדשה – אתגרים ודילמות ביחס לזוגיות ולהורות.
  • אלמנות, אבל ופרקטיקות שונות של אבלות  בקרב קבוצות שונות של אלמנות צה"ל  ו/או במרוצת השנים מקום המדינה ועד היום.

פרטי המלגה

מלגה אחת של 4,000 ₪  לעבודה מצטיינת

שתי מלגות של 3,000 ₪ לשתי עבודות בתהליכי הכנה

מועד אחרון להצגת הצעת המחקר: 14.4.2011

מועד אחרון להגשת  דו"ח סופי:  1.9.2011

לפרטי ההגשה יש להיכנס לאתר ארגון אלמנות ויתומי צה"ל

www.idfwo.org