ארכיון - מאמרים אקדמיים

פרופ' יפה ברלוביץ | לונדון, ירושלים, פתח תקוה: ראשי פרקים בכתיבתה ובהתקבלותה של חנה ברנט-טרגר

פרופסור יפה ברלוביץ, לונדון, ירושלים, פתח תקוה: ראשי פרקים בכתיבתה ובהתקבלותה של חנה ברנט-טרגר, התפרסם במסכת, חוברת ו, חורף 2007, עמ' 118-87

פרופ' יפה ברלוביץ | לונדון, ירושלים, פתח תקוה: ראשי פרקים בכתיבתה ובהתקבלותה של חנה ברנט-טרגר by gender4u