לוח הודעות: קול קורא, מלגות ומשרות

האגודה הישראלית ללימודים פנימיסטיים וחקר המגדר

משתתפת באבלה הכבד של חברתנו
ד"ר הנרייט דהאן-כלב, ראש התכנית ללימודי מגדר (אוניברסיטת בן גוריון בנגב)

במות עליה אמה
ושולחת לה את תנחומיה