ארכיון - ספרים ופרסומים

קול קורא: מלגות פוסט דוקטורט במגדר לתשע"ב

קול קורא להגשת בקשות למלגת פוסט-דוקטורט
בתוכנית הבין-תחומית ללימודי מגדר
אוניברסיטת בר-אילן

התוכנית ללימודי מגדר מכריזה בזאת על הענקת מלגת פוסט-דוקטורט לשנת הלימודים תשע"ב 2011-2012, וקוראת למועמדים/ות להגיש בקשות.

המלגה בת 30,000 ₪ תוענק ל- 12 חודשים.

תנאים לקבלת המלגה:

 1. המחקר המוצע יעסוק בנושא הקשור לחקר נשים, גברים וביקורת מגדרית.
 2. המלגה תוענק לבעל/ת תואר שלישי או למי שהגיש/ה את עבודתו/ה לשיפוט באוניברסיטה שאינה בר-אילן.
 3. קבלת המלגה מותנית בהסכמת אחת/ד מחברות סגל האוניברסיטה להנחות את המחקר.
 4. תחילת תקופת ההשתלמות תהיה לא יאוחר מארבע שנים מאז קבלת הדוקטורט.
 5. מקבל/ת המלגה ת/ידרש למעורבות בפעילות המחלקה.
 6. קבלת המלגה אינה מותנית בהפסקת עבודה מוחלטת אולם מקבל/ת המלגה ת/ידרש להוכיח פינוי זמן מספיק למחקר במשך שנת המלגה, ולהציג בסוף התקופה תוצאות מחקריות.

הנחיות להגשת הבקשות:

 1. מילוי טופס הרצ"ב
 2. קורות חיים ורשימת פרסומים.
 3. סיכום הדוקטורט (לא יותר מ-3 עמודים).
 4. תוכנית השתלמות בשנת הפוסט-דוקטורט.
 5. 2 מכתבי המלצה חתומים שיישלחו ישירות לתוכנית ללימודי מגדר.

בקשות תתקבלנה עד כ"ח באדר א' תשע"א (4.3.11)
תשובות תשלחנה עד ח' ניסן תשע"א 12.4.11

את הבקשות יש לשלוח ל:

לימודי מגדר, אוניברסיטת בר-אילן, ר"ג 52900
המעוניינים/ות במידע נוסף יפנו בטלפון: 03-5318230
או בדואר אלקטרוני genderst@mail.biu.ac.il