ארכיון - ספרים ופרסומים

פרס לנשים: הגשת בקשות לקרן יפה לונדון יערי

תהליך המיון לפרס ע"ש יפה לונדון יערי יוצא לדרך!

יפה לונדון יערי ז"ל היתה בין מקימות ומובילות מערכת השירותים הסוציאליים למשפחות בישראל בימיה הראשונים של המדינה. בחייה, ייצגה דמותה את ערכי רוח החלוציות והראשוניות, השיתוף והדאגה לקהילה ועמידה על שוויון זכויות לנשים ועל קידום מעמדן. לאחר מותה בשנת 2003, החליטו שלושת בניה – יוסי, אליעזר ואריק יערי ובני משפחותיהם, להקים מתוך עיזבונה קרן שתסייע לנשים לשבור את תקרת הזכוכית ותאפשר להן להתקדם לעמדות ניהול והשפעה בחברה הישראלית. במהלך השנים בהן הקרן פועלת ניתנו הפרסים למגוון נשים מפלחים שונים בחברה הישראלית. נשים דתיות וחילוניות, יהודיות וערביות, ישראליות ותיקות ועולות חדשות. נשים שעסקו ביזמות חברתית, יזמות תעסוקתית, גישור בין אוכלוסיות נשים מוחלשות והממסד, סיוע בהתאגדות מקצועית, גישור בין קהילות ועוד.

קרן יפה לונדון-יערי תעניק שני פרסים לנשים הפועלות בתחום השינוי החברתי. הפרסים נועדו לסייע לזוכות לפתח פרויקטים קהילתיים והפעלתם, בתחום השינוי החברתי או קידום מעמד האישה בישראל. כל פרס יהיה בגובה 10,000 שקלים. קבלת הפרס מותנית במחויבות להמשך עשייה חברתית לשלוש שנים. הפרסים יינתנו בטקס ציבורי עם משפחתה וחבריה של גב' יפה לונדון-יערי ז"ל, במהלך חודש מאי 2011.

יש להגיש טופס בקשה למלגה עד יום ג' ה-01 במרץ 2011, לפרטים נוספים, קריטריונים וטופס הבקשה: http://www.nif.org.il/yafa

(בקשות שיגיעו לאחר מועד זה לא ידונו).

את הבקשות יש לשלוח אל:

קרן ע"ש יפה לונדון יערי, הקרן החדשה לישראל
ת.ד. 53410 ירושלים 91534 נא לציין את שם הפרס על גבי המעטפה.
טפסי בקשה אפשר לקבל דרך פנייה לטלפון:0732.445061, או להוריד אותו מאתר הקרן.

לפרטים נוספים:

למידע נוסף, שאלות ומשלוח הבקשות ניתן לפנות למנהלת התוכנית, מרב מזרחי, בקרן החדשה לישראל

באמצעות המייל   meravm@nif.org.il או ללילך ריטר lilach@nif.org.il.