אירועים וכנסים

סדרת מפגשים: כתיבה פמיניסטית ערבית

סדרת הרצאות בנושא: כתיבה פמיניסטית ערבית. המפגש הבא: 21.2.11

כתיבה פמיניסטית ערבית