ארכיון - אירועים וכנסים

מחר צודק יותר – ערב עיון בנושא הפמיניזם המשפטי מתיאוריה למעשה

"מחר צודק יותר": סדרת מפגשים על המילה הכתובה ושינוי חברתי בבית הקפה "תמול שלשום"

יום ג',  25 בינואר 2011
בשעה 19:00

ד"ר נויה רימלט תשוחח על ספרה:
"הפמיניזם המשפטי מתיאוריה למעשה: המאבק לשוויון בין המינים בישראל ובארצות הברית" עם ד"ר דפנה הקר

עד כמה יכול המשפט לשמש כלי יעיל בידיהן של נשים לצורך קידום מעמדן בחברה? מהי מידת ההשפעה שהייתה בפועל לשיח הפמיניסטי על השיח המשפטי? האם הוגשמה היומרה הפמיניסטית לקדם את השוויון בין המינים באמצעות רפורמות משפטיות נקודתיות?

ספר זה מניח בסיס מקיף לעיון ודיון בשאלות אלו באמצעות ניתוח התוצרים המרכזיים של המאבק הפמיניסטי לשוויון בארצות הברית ובישראל. בעשורים האחרונים הפך הפמיניזם המשפטי לפרויקט מעשי שאת תוצריו אפשר למצוא בחקיקת הכנסת ובפסיקת בית המשפט העליון בסוגיות מגוונות הנוגעות למעמד האישה ולעקרון השוויון בין המינים. התיאוריה הפמיניסטית כיום אינה אפוא רק מצע לביקורת המשפט, אלא גם אמצעי להבנת מקורם של הסדרים משפטיים עכשוויים הנוגעים לנשים, הסדרים שהתגבשו בהשפעתו ובעידודו של השיח הפמיניסטי.

על המשוחחות:

ד"ר נויה רימלט מרצה בכירה בפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה. היא עוסקת בניתוח פמיניסטי ביקורתי של המשפט ופרסמה מאמרים רבים בתחום זה בארץ ובחו"ל.

ד"ר דפנה הקר מרצה בכירה בפקולטה למשפטים ובתוכנית ללימודי נשים ומגדר באוניברסיטת תל אביב.הקר היא משפטנית וסוציולוגית ובין החוקרות הבולטות בישראל העוסקות במשפחה ובמשפחתיות.

מועד ומקום: יום שלישי, 25 בינואר  2010 בשעה 19:00, רחוב יואל משה סלומון, נחלת שבעה, ירושלים

הכניסה חופשית!