ארכיון - אירועים וכנסים

תחרות כתבות לקידום שינוי חברתי

רקע

יכולתם של אזרחים לשפוט את המדיניות של מוסדות הממשל, לבקרם ולעצב תפיסת עולם עצמאית, חיונית לקיומה של כל דמוקרטיה מהותית. בפועל, יכולת זו תלויה במידה רבה בתקשורת, באיכות דיווחיה ובמגוון הדעות, שהיא מעמידה לרשות האזרחים. בישראל, אנו עדים להתגברות הפגיעה  במידע שאמור להגיע לציבור, עקב פוליטיזציה ומסחור התקשורת, לכן כיום הכרחי יותר מאי פעם, לאפשר לציבור להיחשף למקורות אינפורמציה לא רשמיים  ולפרשנויות אלטרנטיביות, כתנאי לאפשרות העצמאות המחשבתית של האזרחים.

באמצעות "מהשוליים אל המרכז" – תחרות כתבות לשינוי חברתי מעוניינת הטלוויזיה החברתית להגביר יוזמות, שמאפשרות לציבור ראיה אלטרנטיבית וביקורתית של המציאות. באמצעות הבמה הפתוחה של התחרות נרצה לאפשר לפעילים/ות, לסטודנטים/יות ובעצם לכל מי שרוצה – לחשוף את הצופים ולהזמינם להתבונן מחדש בעצמם ובחברה בה הם חיים. באמצעות "מהשוליים אל המרכז" נרצה להחזיר לעצמנו ולו לרגע את כיכר העיר, שהפכה לבזאר של תאגידי תקשורת ותוכניות ריאליטי.

על התחרות

במהלך ינואר פברואר 2011 תאסוף הטלוויזיה החברתית כתבות אקטואליות, שנוצרו על ידי הציבור. עשר הכתבות שתעלנה לשלב הגמר תפורסמנה בטלוויזיה החברתית החל מ – 1 במרס. הכתבות בשלב הגמר תדורגנה ע"י ועדת שיפוט הכוללת את הבימאית אורנה בן-דור, השחקן-במאי מוחמד בכרי, חוקר התקשורת פרופ' דן כספי,  המרצה וחוקרת התקשורת אורנת טורין, המפיקה אסנת טרבלסי במאי וחוקר הקולנוע פרופ' ג'אד נאמן והקמפיינרית דורית אברמוביץ'. הכתבות שתדורגנה בשלושת המקומות הראשונים, תשודרנה בתוכנית מיוחדת שתוקדש לתחרות בטלוויזיה החברתית במהלך חודש מרס.

הכתבה שתדורג בתחרות במקום הראשון תזכה את יוצריה בפרס.

כל מי שרוצה להשתתף, מוזמן ומוזמנת להעביר כתבה בהתאם להנחיות שכתובות בתקנון התחרות. לינק לתקנון: word, pdf.

במידת הצורך, הטלוויזיה החברתית תנסה לסייע לכם באיתור אנשי ונשות צוות לעבודה משותפת על הכתבה כגון: משימות צילום, עריכה, קריינות וכו'.

לפרטים ולכל מידע אחר בנוגע לתחרות ניתן ליצור קשר עם עלמה כץ:

טל: 03-5187793 | מייל: