ארכיון - מאמרים אקדמיים

פרופ' בת ציון עראקי קלורמן | נשים נגד גברים, המשך ומהפכה בקהילה היהודית-התימנית בארץ ישראל המנדטורית

פרופ' בת ציון עראקי קלורמן, נשים נגד גברים, המשך ומהפכה בקהילה היהודית-התימנית בארץ ישראל המנדטורית, כתב העת נשים, גיליון 11, אביב 2006

Women Resisting Men: Inheritance and Disinheritance in the Yemenite Jewish Community in Mandatory Palestine
Bat-Zion Eraqi Klorman
Nashim: A Journal of Jewish Women's Studies & Gender Issues
No. 11, Yemenite Jewish Women (Spring, 5766/2006), pp. 126-141

Loading...