ארכיון - אירועים וכנסים

עיצוב מדיניות פמיניסטית – מפגש שני: הפרדה במרחב

המפגש השני של הפורום ללימודי נשים ומגדר יעסוק בסוגיות הקשורות להפרדה במרחב.

10:00-10:30 > מפגש סביב ארוחת בוקר
10:30-12:00 > הרצאות ודיון
24.12.2010

בשנים האחרונות אנו עדות ליותר ויותר גבולות ומחסומים, המפרידים בין נשים לגברים ובין נשים לנשים. גדר ההפרדה, מדרכות נפרדות במאה שערים ואוטובוסים נפרדים הם רק מספר דוגמאות להפרדות שיוצרות הדרה, היררכייה, דיכוי וריחוק. האם כל הפרדה היא פסולה? האם יש יתרונות לספרטיזם פמיניסטי? כיצד יש להתמודד עם מרחבים מופרדים? מהם הקולות של נשים בדיון על הפרדה?

דוברות:

יו"ר: אורלי לובין | החוג לספרות, אוניברסיטת תל אביב

דורית אברמוביץ | ארגוני נשים

ענת הופמן | ראש המרכז לפלורליזם יהודי ויו"ר ארגון נשות הכותל.

ענת סרגוסי | מנכלית אג'נדה, מרכז ישראלי לאסטרטגיה תקשורתית

נויה רימלט | הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה.

שימו לב שיש לאשר הגעה במייל: ncjwforum@gmail.com

המפגש יתקיים באולם כס המשפט בבניין הפקולטה למשפטים.

לאירוע בפייסבוק

עיצוב מדיניות פמיניסטית: מפגש שני