ארכיון - אירועים וכנסים

איתור מועמדות מתאימות לפרס ישראל

פרסי ישראל לשנת תשע"א, יוענקו במעמד הסיום של חגיגות יום העצמאות, בטקס ממלכתי בירושלים.

הרשות לקידום מעמד האישה מבקשת עזרה באיתור מועמדות מתאימות וראויות לקבל את פרס ישראל בתחומים שבהם יוענקו השנה פרסי ישראל. הרשות לקידום מעמד האישה מייחסת חשיבות לזכייתן של נשים בפרס ישראל.

תהליך הגשת המועמדות יסתיים בתאריך: 25.11.2010.

ניתן לקבל מידע נוסף בכתובת:

www.education.gov.il/pras-israel