אירועים וכנסים

'לגופו של מגדר': סדרת הרצאות בבר אילן

אוניברסיטת בר-אילן
המרכז לחקר המגדר ע"ש דפנה יזרעאלי
התוכנית ללימודי מגדר
שמחים להזמין לסדרת הרצאות ומפגשים עם יוצרות:

'לגופו של מגדר'

סמסטר א'

13.10.2010 – ד"ר דני פילק, המחלקה לפוליטיקה וממשל, אוניברסיטת בן- גוריון.
הכלכלה הפוליטית של הגוף

בתפיסה הקלאסית הקשר בין כלכלה לגוף קיים בעיקר בתפקידו של הגוף ככוח עבודה. התפתחויות טכנולוגיות ומרכזיותו של  הגוף בחברה העכשווית מביאים לדרכים מורכבות יותר של קשר בין הגוף לכלכלה. ההרצאה תבחן את האופנים השונים של הגוף כיצרן, כצרכן וכמוצר ואת האינטרקציה בין שלושת מימדים אלה.

03.11.2010 – ד"ר יופי תירוש, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב.
להכיר בפיל שבחדר: על משפט ומידות גוף

ההרצאה תעסוק בקושי של החשיבה המשפטית המודרנית להכיר בגוף בכלל, ובגוף השמן בפרט. כמערכת נורמטיבית שהושפעה מהדואליזם בין גוף ונפש מבית מדרשו של רנה דקארט, המשפט בן זמננו מדחיק טענות של נמענים משפטיים הקשורות להווייתם הגופנית. כשטענות כאלה מצליחות להגיע לבתי המשפט, הן נתקלות במחסומים מושגיים ואידיאולוגיים שקשה לצלוח אותם. נדון בכמה מהדרכים המתהוות בשנים האחרונות לאתגר את המחסומים הללו, וזאת דרך התעמקות בשאלת הפגיעה בשוויונם ובחירותם של אנשים שמנים.

24.11.2010 – הכריאוגרפית יסמין גודר
על הגוף ותהליכי יצירה בעבודותיה של יסמין גודר

ההרצאה תתמקד בתהליכי היצירה השונים שעברה גודר במהלך השנים 2001-2009 דרך סקירה של היצירות עם התמקדות בחלק מהן. הדגש יושם על התבוננות מהיכן התהליכים החלו וכיצד הם התייחסו לגוף באופן שבו הם התפתחו, דרך השפעות, רפרנטים, ושיתופיי פעולה עם אמנים שונים. יושם דגש על האופנים השונים דרכם הגוף נתפס בתהליכי היצירה וכיצד הוא מקבל ביטויי אחר כל פעם מחדש. ההרצאה תלווה בצפייה של קטעים מתוך העבודות ויוקדש זמן לשאלות מהמשתתפים.

22.12.2010 – ד"ר דפנה הירש

ד"ר דפנה הירש: האם יש דבר כזה "גוף ציוני", ואם כן, איפה אפשר למצוא אותו?

על פי הטענה המקובלת במחקר, הציונים, שהפנימו את הסטריאוטיפים האנטישמיים שהתרבויות האירופיות היו חדורות בהם, ראו בהגירה לפלשתינה, בחיים לאומיים 'נורמליים' וב'שיבה אל האדמה' מפתח לשינוי ממשי בגופם (וכך גם בנפשם) של היהודים, והפיכתם מ'מנוונים', 'חולים', 'פאסיביים' ו'נשיים', ל'בריאים', 'חסונים', 'אקטיביים' ו'גבריים'.

רוב המחקרים העוסקים ב'גוף הציוני' מתבססים על ניתוח של ייצוגים טקסטואליים וחזותיים קאנוניים ואידיאולוגיים, בפרט טקסטים פרוגרמטיים של "אבות הציונות". לעומת זאת, יש מעט מחקרים המתחקים באופן שיטתי אחר השינויים שחלו ברפרטוארים גופניים.

בהרצאה אתמקד בניתוח של פרקטיקות גופניות, ובפרט פרקטיקות היגייניות, בקרב קבוצה חברתית ספציפית בפלשתינה המנדטורית: פועלי הקיבוצים והקבוצות. דרך מקרה המבחן של הפועלים אבקש לטעון כי התמונה המצטיירת היא מורכבת יותר מזו העולה מספרות המחקר על "הגוף הציוני", ואדון בכמה מן הבעיות הטמונות בכתיבת היסטוריה של הגוף המבוססת בעיקר על ייצוגים קאנוניים ואידיאולוגיים.

12.01.2011 – ד"ר דרור הררי, הפקולטה לאמנויות, אוניברסיטת תל-אביב.

מגוף-חומר לגוף-עצמי: הגוף ב'פרפורמנס ארט'.

החזרה אל הגוף במחצית השניה של המאה ה-20 בשדות שונים של ידע ופרקטיקה לא פוסחת גם על שדה האמנות. כפי שטוענת אמנית הפרפורמנס והאוצרת מרתה וילסון: "הגוף הוא המדיום האמנותי החדש של המאה ה-20". במסגרת ההרצאה נסקור את צמיחתה של אמנות הגוף בשלהי שנות ה-60. נאבחן את המעבר מגוף-חומר לגוף-עצמי כתנאי להתפתחותו של הפרפורמנס ארט ונבחין בתוכו בין שני ביטויים עיקריים של הגוף– בין עירטול לאי-רטול – המשקפים שתי תפיסות נבדלות ביחס לעצמי וזהותו.


המפגשים בעריכת ובהנחיית ד"ר חוה ברונפלד-שטיין

יתקיימו בימי רביעי, בין השעות 18:00- 19.30

באולם בק, (מול קפיטריית הפירמידה), אוניברסיטת בר-אילן