ארכיון - ספרים ופרסומים

ספר חדש: "אשת חיל עברייה – עיונים בשירות נשים מהיישוב העברי במערכות הבטחון"

אשת חיל עברייה / ערך: מן ניר

להשתתפות הנשים במאמץ הביטחוני של היישוב העברי ובשורות צה"ל נודעת משמעות סמלית מרחיקת לכת מעבר לפעילותן המבצעית. סמליות זו נובעת מעצם יצירת החזקה במאחז הגברי המובהק ביותר – הצבא. הכרך הנוכחי עומד בסימן חלקן של הנשים במערהכ לעצמאות. בשער העוסק בתרומתן למאמץ המלחמתי ניתן דגש לשירות הנשים במלחמת העולם השנייה ובמערכה לעצמאות – שבהן בלטה תרומתן יותר מאשר במלחמות שבאו בעקבותיהן. חלק מהמאמרים יוחדי לדמויות נשיות פורצות דרך שהטביעו חותם אישי בארגוני הביטחון המחתרתיים ובמפעל ההעלפה.

פירוט המחברות והמאמרים:

– סמדר סיני, 'לשמירה ולהגנה': השומרות כמשל.
– ענת גרנית-הכהן, 'כל תפקיד במלחמה חשוב': מגוייסות היישוב במלחמת העולם השנייה.
– יאיר שפיגל, התגייסות חברות הקיבוץ הארצי לצבא הבריטי במלחמת העולם השנייה.
– לילך רוזנברג-פרידמן, 'הגברת בשמלה השחורה': מאפייני מנהיגותה של עדה סירני כראש המוסד לעלייה ב' באיטליה.
– שרי גל, הדסה למפל: מבט נוסף על הנצחת הנופלות בתש"ח.
– נורית גילת, שירות הנשים בשנותיו הראשונות של צה"ל.

לביקרות על הספר מאת גלעד מלצר