ארכיון - ספרים ופרסומים

ספר חדש: אזרחות, קונפליקטים אתניים וזכויות מיעוטים בחברות מפולגות

ספרה החדש של ד"ר אילת הראל שלו מאוניברסיטת בן גוריון עוסק באזרחות, קונפליקטים אתניים וזכויות מיעוטים בחברות מפולגות. בין היתר, מתאר הספר את "העלויות הדמוקרטיות" אשר מדינות בוחרות לשלם על מנת לשמור על יציבות פוליטית. הזכויות הקהילתיות שהמדינה מעניקה למיעוטים, על מנת לשמור על יציבות פוליטית, גובות מחיר בתצורת פגיעה בזכויות פרט – את המחיר משלמות בדרך-כלל קהילת הנשים.
THE CHALLENGE OF SUSTAINING DEMOCRACY IN DEEPLY DIVIDED SOCIETIES

THE CHALLENGE OF SUSTAINING DEMOCRACY IN DEEPLY DIVIDED SOCIETIES