ארכיון - ספרים ופרסומים

קול קוראת להגשת הצעות לכנס נשים בתעסוקת עוני

הכנס "נשים בתעסוקת עוני" יעסוק בסוגיות מרכזיות הקשורות למגמה המתרחבת של תעסוקת עוני של נשים, מניעיה, והשלכותיה ויבחן תכניות לפעולה.

הכנס יתקיים ביום ג', 21.12.2010, י"ב בטבת, תשע"א, תל אביב.

נציגות/ים ארגונים, חוקרות/ים, פעילות/ים וסטודנטיות/ים, מוזמנות/ים לשלוח הצעות להרצאות וקבוצות דיון ופעולה לכתובת דוא"ל: yosephat@shatil.nif.org.il עד לתאריך 15.09.10.

ההצעות יישלחו לדירוג, ואלו שייבחרו ישולבו בכנס על ידי חברות ועדת ההיגוי.

בכנס תוצג תמונת מצב חברתית כלכלית של נשים, המועסקות בעבודות שאינן מאפשרות קיום בכבוד; יידונו ההשלכות השונות של המדיניות הממשלתית הקיימת ביחס לכלכלת ותעסוקת נשים ויוצגו תכניות שנותנות מענה לחלק מהסוגיות המרכזיות שעולות ביחס לתעסוקת עוני של נשים. הכנס משלב שתי פרספקטיבות: חקר וניתוח בעיות סוגיות בנושאים הקשורים לתעסוקת עוני של נשים, כולל הצגת נתונים ומחקרים, יחד עם עיסוק בפתרונות והצגת תכניות פעולה אופרטיביות .

ועדת ההיגוי מזמינה אתכן לשלוח הצעות העוסקות בנושאים הבאים:

> מדיניות ציבורית על ההפרטה של עבודת נשים
> התארגנויות עובדות – העסקה ישירה של נשים
> תכניות לתיקון אפליה כלפי קבוצות נשים מודרות> תכניות ליציאה מעוני  – לצורך אימוץ ממשלתי שלהן
> צווארון כחול-וורוד – דרכים לתיקון אפליה של שכר נשים
> עבודות שקופות של נשים – דרכי הכרה ותגמול
> איזון עבודה-חיים פרטיים
> פרקטיקות פוגעניות כלפי נשים
> פעילות משולבת של עסקים וקהילה לתיקון אפליה מגדרית בשוק העבודה.

הכנס מורכב מפאנלים וקבוצות דיון ופעולה. בפאנלים ובהרצאות יוצגו נתונים מחקריים וחשיבה ביקורתית; בקבוצות הדיון והפעולה יתאפשר שיתוף בעשייה קיימת וגיבוש פעולה ותכניות עבודה אופרטיביות.

ניתן להגיש הצעות בהתאם לפורמטים הבאים:

הרצאה – אורכה של הרצאה מוצעת לא יעלה על 15 דקות.

פאנל – הצעה לפאנל תכלול עד ארבע הרצאות. ועדת הכנס שומרת לעצמה את הזכות שלא לקבל את כל ההרצאות,בהתאם לדירוג שיתקיים על ידי המכותבות לקול קוראת, כמו גם את האפשרות להפריד ביניהן בהתאם לתכנית הכנס שתתגבש.

קבוצות דיון ופעולה – הצעה למרחב קטן (עד 15 א/נשים) או מרחב גדול (עד 30 א/נשים). קבוצה יכולה להתגבש סביב תוכן/נושא ממוקד לשם חשיבה משותפת, דיאלוג ויצירת שיתופי פעולה בין ארגוניים. התוכן המוצע יכול להיות כזה שהתקיימה כלפיו פעילות ארגונית ויש צורך להרחיב את השותפות סביבו, או תוכן עקרוני שמיועד לגיבוש ראשון של תוכנית עבודה. ניתן להציע מרחב סגור אליו תוזמנה נשים מראש או מרחב פתוח אליו תצטרפנה משתתפות הכנס. ההצעה לקבוצת דיון תכלול מנחה (או מספר מנחות, מארגונים או מרחבי פעולה אחרים).

ההצעות יכללו עד 250 מילה.

את ההצעות יש לשלוח ליוספה טביב כליף yosephat@shatil.nif.org.il

או ליעל פורת yaelp@shatil.nif.org עד התאריך 15 בספטמבר 2010.

חברות ועדת ההיגוי:

> יוספה טביב-כליף, מנהלת הפרויקט לקידום שוויון מגדרי בתעסוקה, שתיל
> עארין הווארי, פורום נשים פלסטיניות מנהיגות
> דורית אברמוביץ', קמפיינרית של ארגוני הנשים בישראל, רכזת בפרויקט מטעם שתיל
> ד"ר רונית קרק, ראש מסלול מגדר בשטח, אוניברסיטת בר אילן
> ניצן תנעמי, יועצת לובי, שתיל
> יועצת לתהליך: חגית שחר, שתיל
> רכזת לוגיסטית של הכנס: יעל פורת, שתיל