ארכיון - אירועים וכנסים

הצעה למשרה באוניברסיטת חיפה

החוג לתקשורת באוניברסיטת חיפה מחפש מועמדים מעולים למשרה תקנית* (בכל דרגה אקדמית), שתיכנס לתוקף באוקטובר 2011. במסגרת החוג פועלות תכניות לימודים לתארים ראשון שני ושלישי. רק פניות של מועמדים בעלי רקורד של פרסומים בתחומים של תקשורת פוליטית, מחקר עיתונאות, תקשורת בריאותית, מדיה חדשים ותקשורת אסטרטגית (יחסי ציבור או פרסום) יענו. נשמח לקבל פניות ממועמדים בעלי תואר שלישי בתקשורת (או שצפויים לסיים את לימודי הדוקטורט לפני אוקטובר 2011), המסוגלים ללמד בשפה העברית. עדיפות תינתן למועמדים אחרי פוסט-דוקטורט.

מועמדים מתאימים מתבקשים לשלוח קורות חיים אקדמיים כולל רשימת פרסומים ותכניות מחקריות עתידיות, רשימה של שלושה ממליצים וסילבוסים קצרים של קורסים שביכולתם להציע בתחומי התמחותם.

יש להפנות את החומר לד"ר עוזי אלידע:

eavraham@com.haifa.ac.il  /  ouzi@com.haifa.ac.il

ראש החוג לתקשורת ויו"ר ועדת החיפוש, החוג לתקשורת,

אוניברסיטת חיפה, הר הכרמל חיפה 31905

*מותנית בקבלת תקן