ארכיון - אירועים וכנסים

דרישה משר האוצר לספק נתונים על שכר ותנאי עבודה של נשים בסקטור הציבורי

"אחת לשנה מוציאה נציבות שירות המדינה דוח מפורט שעוסק בפערים בין גברים לנשים במקומות עבודה שבשירות המדינה. הדוח מתייחס בעיקר לפערי דרגה ומעמד. על פי הדוח ונתונים רשמיים נוספים, מצטמצם הפער בין גברים לנשים.
הממסד הישראלי נהנה להציג את הנתונים הללו לפני מדינות העולם בכלל והמדינות החברות ב-OECD בפרט. הרשויות בישראל רואות בדוח של נציבות שירות המדינה ערובה לקבלתה של ישראל לקהילה הבינלאומית.
בדיקה לעומק של אותם נתונים מוכיחה כי נשים מסוימות אינן נכללות בדוחות הרשמיים. אלו הן נשים קשות יום, שמועסקות באמצעות מיקור חוץ – שפה מכובסת לעבודה דרך חברות כוח אדם, מתנ"סים, עמותות וחברות קבלן.
בדוח של מרכז המידע והמחקר של הכנסת התגלה רק קצה הקרחון. על פי הדוח, כ-20 אחוזים מהנשים מועסקות כעובדות מיקור חוץ. העובדות האלה הן סימן למגמה שהולכת וצוברת תאוצה במסגרתה מפריטה המדינה את השירות הממשלתי. בין העובדות הללו נכללות עובדות ניקיון, מורות, עובדות סוציאליות, ועוד."

דרישה משר האוצר לספק מידע ונתונים על פערי שכר בין נשים לגברים

ציטוט זה לקוח מתוך טור דעה אשר פורסם בווינט ונכתב ע"י דורית אברמוביץ' בעקבות פנייה דחופה שיצאה שבוע שעבר לשר האוצר בדרישה שיחשוף נתונים ומידע על שכרן ותנאי העסקתן של נשים בסקטור הציבורי, ובתוך כך נשים שמועסקות ב"מיקור חוץ" – דרך חברות כוח אדם, מתנ"סים, עמותות ועוד. המכתב לשר האוצר יצא מטעם קבוצת פעולה לצמצום פערי שכר בין נשים לגברים בסקטור הציבורי שפועלת מטעם שתי"ל בשיתוף עם איתך מעכי, נשים נגד אלימות, מרכז מהות, שדולת הנשים בישראל. המכתב יצא בהעתקים לחברות/י כנסת ולבכירים בשירות המדינה. יש להדגיש כי על פי מרכז המידע והמחקר של הכנסת, כ-20 אחוז מהנשים בסקטור הציבורי מועסקות באופן מופרט זה. היעדרם של נתונים אלה משליך גם על היעדר מידע בדבר אפליה נגד נשים ערביות בסקטור הציבורי. היעדר מידע מלא גם מתקיים ביחס לנתוני שכר השוואתיים בין נשים לגברים בדרגות מוכרות- כלומר שכר שונה על עבודה שווה.

נתונים אלה על שכרן של הנשים אינם מופיעים בדוחות שמוציא הממסד בישראל שמנסים להוכיח כי פערי שכר בין נשים לגברים מצטמצמים מדי שנה.

הצטרפו לקבוצת הפיסבוק

2 תגובות