לוח הודעות: קול קורא, מלגות ומשרות

האגודה הישראלית ללימודים פמיניסטיים וחקר המגדר משתתפת באבלה הכבד של פרופ' רות הלפרין-קדרי, ראש מרכז רקמן לקידום מעמד האישה, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילן, עם פטירתה של אמה לאה קדרי עליה השלום.
בפעילויותיך הברוכות עם נשים ולמען נשים תמצאי נחמה.