ארכיון - קולות קוראים

רשימת הקורסים למגדר לשנת תשע"א

אוניברסיטת בר אילן:

יום א' סמסטר א'

אמהות ואמהות בפרספקטיבה היסטוריתליבה בחירה ד"ר אלישבע באומגרטן 16:00-14:00 27-909-01
מעבדה משלה: נשים במדע ? נורית קירש 16:00-14:00 27-872-01
פסיכואנליזה בקריאה מגדרית ד"ר ליאת פרידמן 16:00 – 18:00 27-963-01
אשת הסייבורג ומדע בדיוני ד"ר ליאת פרידמן 18:00 – 20:00 27-922-01
מבוא ללימודי גבריות ד"ר דני קפלן 18:00 – 20:00 27-990-01

יום א' סמסטר ב'

נארטיב וסיפורי חייםליבה בחירה ד"ר רבקה תובל משיח 14:00 – 16:00 27-931-01
קריאת טקסטים בתרבות ומגדר ד"ר ליאת פרידמן 14:00 – 16:00 27-975-01
מעבדה משלה: נשים במדע ד"ר נורית קירש 16:00-14:00 27-872-01
ייצוגי מגדר בשיח התקשורתי ד"ר דני קפלן 16:00 – 18:00 27-991-01
ביקורת פמיניסטית על פסיכואנליזהבחירה – חובה קורס מקדים פסיכואנליזה ומגדר ד"ר ליאת פרידמן 18:00-16:00 27-996-01
ביקורת מגדרית של טקסטים הלכתיים ד"ר רונית עיר שי 16:00-18:00 27-903-01
נשים כותבות את גופן ד"ר הילה העליון 18:00 – 20:00 27-916-01
תיאוריות פמיניסטיות של המשפט ד"ר רונית עיר שי 18:00 – 20:00 27-980-01

יום ד'  סמסטר א'

מגדר וחברה– מבוא לתיאוריות פמיניסטיותתובה שנה א' כל המסלולים ד"ר אורנה ששון לוי 09:00 – 10:00 27-923-01
אפיסטמולוגיה פמיניסטית – חובה שנה א' ד"ר שרלוט קצוף 10:00 – 12:00 31-651-01
סמינר – "אקופומיניזם, גלובליזציה ושוק העבודה לנשים". חובה שנה ב' פרופ' ג'יני קיןוד"ר ענת מאור 10:00 – 12:00 27-993-01
סמינר – "אקופומיניזם, גלובליזציה ושוק העבודה לנשים". חובה שנה ב' פרופ' ג'יני קיןוד"ר ענת מאור 14:00-12:00 27-993-01
הדרכת סטודנטיות לדוקטורט ד"ר רונית עיר שי 12:00 – 14:00 27-902-01
יחסים חברתיים ומגדריים בארגונים התנדבותיים דר" דני קפלן 12:00 – 14:00 27-992-01
ספרות ומגדרחובה שנה א' מחקרי פרופ' טובה כהן 14:00-12:00 27-901-01(13-837-01)
מתודולוגיה פמיניסטית מתקדמת בחירה שנה ב' ד"ר טובה הרטמן 16:00-14:00 27-994-01
נשים והגירה בחירה שנה ב' ד"ר תמי רזי 16:00-14:00 27-995-01
מגדר ומדיניות רווחהשטח חובה שנה א' ד"ר ענת הרבסט 14:00 – 16:00 27-965-01
מתיאוריה לעשייה חברתית פמיניסטיתחובה שנה ב' שטח ד"ר ענת הרבסט 18:00-16:00 27-942-01
מגדר וחברה – מבוא לתיאוריות פמיניסטיות תובה שנה א' כל המסלולים ד"ר אורנה ששון לוי 16:00 – 18:00 27-923-01
פריון, מגדר והלכהבחירה שנה ב' ד"ר רונית עיר שי 16:00 – 18:00 27-977-01
סדנת מחקר לכתיבת עבודה לתואר שלישי ד"ר רונית עיר שי 20:00-18:00 27-926-01
סדנת מחקר לכתיבת תזה ד"ר תמי רזי 20:00-18:00 27-924-01
צעדים ראשונים לקראת תזה ד"ר מיכל רום 20:00-18:00 27-973-01
קולוקוויום מחלקתי ד"ר חוה ברונפלד-שטיין 20:00-18:00 27-940-01

יום ד'  סמסטר ב'

הנחיית קבוצותבחירה גב' הדה עמיר 08:00 – 12:00 27-976-01
מתיאוריה לעשייה חברתית פמיניסטית – הדרכה אישית גב' רותי פרסר 27-981-01
שיטות מחקר בלימודי מגדר – תרגיל למדעי החברה גב' רותי פרסר 09:00 –  10:00 27-908-02
מגדר וחברה – מבוא לתיאוריות פמיניסטיות ד"ר אורנה ששון לוי 10:00 – 12:00 27-923-01
מגדר ומיניות בגיל ההתבגרותבחירה ד"ר טובה הרטמן 10:00 – 12:00 27-997-01
פמיניזם מערבי ופמיניזם אסלאמי בחירה ד"ר רותי ברזילי לומברזו 10:00 – 12:00 27-936-01
הדרכת סטודנטיות לדוקטורט ד"ר רונית עיר שי 12:00 – 14:00 27-902-01
לאומיות, גבריות ורגשות בחירה ד"ר דני קפלן 14:00-12:00 27-998-01
תרבות ומגדרליבה חובה ד"ר ליאת פרידמן 12:00 – 14:00 27-929-01
מגדר ומדיניות ציבוריתחובה שנה א' שטח ד"ר גלית דשא 14:00 – 16:00 27-964-01
הדרכת סטודנטיות לדוקטורט ד"ר טובה הרטמן 14:00 – 16:00 27-900-01
ציוני דרך במאבק לזכויות נשים בישראל בחירה ד"ר אומי לייסנר 16:00-14:00 27-999-01
היהדות לאור הביקורת המגדרית – תיאולוגיה, הלכה, פילוסופיהחובה שנה א' כל המסלולים ד"ר רונית עיר שי 14:00 – 16:00 27-986-01
מתיאוריה לעשייה חברתית פמיניסטיתחובה שנה ב' שטח ד"ר רונית קרק 16:00 – 18:00 27-942-01
שיטות מחקר בלימודי מגדרחובה כל המסלולים ד"ר אורלי בנימין 16:00 – 18:00 27-908-01
היסטוריה של פמינזם: מ"נשים ראויות" לנשים מהפכניות בחירה ד"ר אלישבע באומגרטן 16:00 – 18:00 27-928-01
תרבות חזותית, זיכרון לאומי ומגדר בחירה ד"ר חוה ברונפלד-שטיין 16:00 – 18:00 27-943-01
סדנת מחקר לכתיבת עבודה לתואר שלישי ד"ר רונית עיר שי 20:00-18:00 27-926-01
סדנת מחקר לכתיבת תזה ד"ר תמי רזי 20:00-18:00 27-924-01
צעדים ראשונים לקראת תזה ד"ר מיכל רום 20:00-18:00 27-973-01
קולוקוויום מחלקתי ד"ר חוה ברונפלד-שטיין 20:00-18:00 27-940-01

למסלול שטח בלבד:

סדנאות בנות יום וחצי רצוף (12 שעות):

הייצוג החסר של נשים בתקשורת הישראלית – תיאוריה ופרקטיקה.שנה א, חובה ד"ר עליזה לביא יומיים מרוכזים 27-974-01
מבוא לאקטיביזם שטח: נשים יורדות לרחוב שנה א', חובה ד"ר דלית באום יומיים מרוכזים 27-951-01
מה רואים כשמסתכלים על נערות? עבודה עם נערות מפרספקטיבה פמיניסטית שנה ב, חובה ד"ר מיכל קומם יומיים מרוכזים 27-988-01
אקטיביזם חברתי בתחום של מגדר וזכויות אדם שנה ב, חובה מנר חסן יומיים מרוכזים 27-989-01

בזמן קולקוויום:

שיחה אינטימית עם השטח גב' רותי פרסר יום ד', 18:00 27-971-01
סדנא מדברות שטח ד"ר רונית קרק יום ד', 18:00 27-972-01

אוניברסיטת תל אביב:

שם הקורס מרצה
בין המינים: מבוא לתיאוריות פמיניסטיות עכשוויות ד"ר אורלי לובין
תרבות הגוף: ייצוגי הגוף הנשי באמנות המודרנית ד"ר טל דקל
מבוא לפילוסופיה פמיניסטית: מחשבות נשים ד"ר מירי רוזמרין
מגדר וחברה פרופ' חנה הרצוג
גברים וגבריות מן הרנסנס עד מלחמת העולם השנייה ד"ר עופר נורדהיימר נור
מבוא לנרטולוגיה: מחשבות על סיפורים פרופ' חנה נוה
בנות ואבות במיתוס ובאגדה ד"ר יעל רנן
גברת מג'ונדרת: הפוליטיקה המינית של מיתוס היופי ד"ר רוני הלפרן
כשפסיכואנליזה פוגשת מגדר ד"ר אפי זיו
יחסים בין אישיים בקבוצה גב' רחלי ברקן
זנות וסחר בנשים בראי המשפט והחברה גב' לבנקרון נעמי

תואר שני:

שם הקורס מרצה
תיאוריות מתקדמות: משפט וחברה ד"ר דפנה הקר
תיאוריות מתקדמות: רוח ואמנויות ד"ר אורלי לובין
תיאוריות של מיניות ד"ר עמליה זיו
עמידות וכוחות בקרב נערות: תיאוריה ופרקטיקה גב' אביטל קאי צדוק

קורסי התכנית ללימודי נשים ומגדר – סמסטר ב – תשע"א

תואר ראשון:

שם הקורס מרצה
נשים, גברים ומודרניות: מבוא להיסטוריה של מגדר במערב פרופ' בילי מלמן
פמיניזמים, משפט וחברה בישראל ד"ר דפנה הקר
שיטות מחקר איכותניות במחקר הפמיניסטי ד"ר דפנה הקר
צדק ופמיניזם בקולנוע ובספרות ד"ר עידית אלפנדרי
"קוויר באופן ביקורתי": זהות, אתיקה ופוליטיקה קווירית מר תומר ששונקין
פאם פאטאל – הפתיינית הקטלנית בפולקלור ובספרות ד"ר יעל רנן
אתיקה ואינטימיות ד"ר מירי רוזמרין
ביולוגיה ומגדר פרופ' ג'ני קין
"ורוד זה צבע של בנות"? סוגיות בפסיכולוגיה של מגדר פרופ' דפנה יואל
יחסי מגדר במרחב הישראלי פרופ' טובי פנסטר

תואר שני:

שם הקורס מרצה
מגדר, טראומה ובושה ד"ר אפי זיו
מגדר בחברות מזרח תיכוניות ד"ר תגריד יחיא – יונס
ייצוג המשפחה בספרות העברית פרופ' חנה נוה
סדנה בתרגום חברתי: ידע, תודעה ושינוי מגדרי ד"ר זאב לרר
הנחיית קבוצות בנושא מין ומגדר פרופ' דפנה יואל
סמינר מחקר לתואר שני ד"ר דפנה הקר, ד"ר מירי רוזמרין
ביקורת מדע פמיניסטית: מיקומה וכינונה מחדש של הידיעה ד"ר נעה גדי

מכללת ספיר (רשימה חלקית):

קורסים אשר מועברים בחטיבת "לימודי סוציולוגיה, אנתרופולוגיה ומגדר", ואשר ניתנים במסגרת ביה"ס לתקשורת:
שם הקורס מרצה
גבר גבר: שיח וגוף של גברים וגברים בישראל ד"ר חיים נוי
גברים ממאדים ונשים מנגה? מבוא ללימודי מגדר ומיניות ד"ר מיכל רום
תרבויות מיניות ד"ר ענבל סיקורל
נשים עיתונאיות: היבטים היסטוריים, תעסוקתיים ותרבותיים ד"ר עינת לחובר
סמינר: מגדר ומדיה ד"ר עינת לחובר

אוניברסיטת בן גוריון:

תואר ראשון:

שם הקורס מרצה
תימת גילוי העריות בספרות ובתרבות: מגנסין ועד וולך – א' גב' ש. סתיו
שירת נשים בצל המאבק: 1948-1967 גב' נ. חורי
הוא אמר לי…אז אמרתי לו… – סוגיות בחקר סיפורת אישית גב' י. זילברמן
היסטוריה ממוגדרת פרופ' ב. שושן
מגדר ואמנות – א' ד"ר ר. סיסקין
פוליטיקה ומגדר – א' ד"ר ר. לבקוביץ
פוליטיקה קווירית ד"ר ע. זיו
נשים ברוסיה ד"ר ד. זיסרמן
חשיבה ביקורתית במגדר – א' ד"ר ר. לבקוביץ
מבוא לתיאוריה קווירית ד"ר ע. זיו
הגשמי/ממשי במגדר: שיח הבשר – א' ד"ר ש. כהן שבוט
מבוא לתאורית פמיניסטיות א' ד"ר ק. רוטנברג
תקשורת ומגדר – א' ד"ר ש. סטולר
בריאות ותקשורת ד"ר ש. סטולר
מר ממוות? נשים ומגדר בימי הבית השני ד"ר כ. ורמן
גופן של נשים כמוצא פוליטי באפריקה ד"ר נ. פלדמן

תואר שני:

שם הקורס מרצה
משפחה ועבודה/ פרטי וציבורי בפרספקטיבה מגדרית ד"ר ניצה ברקוביץ'
מגדר פמינזם וחברה – סילבוס ד"ר ניצה ברקוביץ'
מין וארוטיקה של שירת הסתיו גב' ש. סתיו
מגדר ולאומיות בספרות נשים בעליות הראשונות ד"ר ב. שמעוני
לחוות את הגוף ד"ר ק. רוטנברג
מגדר והיסטוריה – א' ד"ר ש. סטולר ליס
שאלת האב והגבר – א' ד"ר י. בנימיני
השיח המגדרי ואני ד"ר מ. שיינברג טז
מתודולוגיות בחקר המגדר – א' ד"ר ה. דהאן כלב
נשים מגדר ואתיקה ד"ר ש. כהן שבוט
ספיבק ד"ר ה. דהאן כלב
כיוונים במחשבה פמיניסטית ד"ר ע. זיו
קולוקווים – א'

מכללת תל חי:

שם הקורס מרצה
מבוא ללימודי מגדר ד"ר דלית שמחאי
פסיכולוגיה של נשים ד"ר אביגיל מור
התפתחות הזהות המגדרית ד"ר אביגיל מור
אלימות כלפי נשים ד"ר אביגיל מור
סמינריון מגדר ובריאות הנפש ד"ר אביגיל מור
אמהות כתהליך של חיברות ד"ר תמר הגר
קריאה פמיניסטית בכתבים פסיכולוגיים קלאסיים ד"ר מיה מוקמל
קולות של נשים על מלחמה ושלום ד"ר מיה מוקמל
תיאוריה ופרקטיקה של אקטיביזם מגדרי ד"ר מיה מוקמל
מיניות האישה לגווניה ד"ר דפנה שגיב-רייס
גבריות בעידן המודרני – תיאוריות, פרקטיקות ואוטופיות מר ירון שוורץ
חינוך תחת משקפיים מגדריות – דילמות בחינוך לשיוויון מגדרי מר ירון שוורץ
מגדר בעולם העבודה ד"ר דלית שמחאי

אוניברסיטת חיפה: (קורסים במסגרת החוג למשפטים)

מין, מגדר ומשפט פלילי (קורס) – ד"ר נויה רימלט

משפט, מגדר ותרבות (סמינר בשיתוף עם פרופ' שולמית אלמוג)  – ד"ר נויה רימלט

שוויון ומגדר בשוק העבודה (סמינר) – ד"ר נויה רימלט

פמיניזם משפטי ושינוי חברתי (סמינר קליני) – ד"ר נויה רימלט

המרכז הבינתחומי הרצליה:

ד"ר מרינה ארביב, "המודרניזציה  של החברה היהודית: תפקידן של נשים יהודיות בולטות"

הקורס יתקיים ביום  א'  של סמסטר א' בין השעות 17.00-18.30 (קורס בחירה לתואר ראשון).

מכון שכטר:

תיאוריה פמיניסטית – סמס' א' – ד"ר בת-שבע מרגלית שטרן

מבוא לפמיניזם יהודי – סמס' ב' – ד"ר עינת רמון

נשים יהודיות בפרספקטיבה היסטורית א' – סמס' א' – פרופ' רינה לוין מלמד

נשים יהודיות בפרספקטיבה היסטורית ב' – סמס' ב' – פרופ' רינה לוין מלמד

האשה במקרא – סמס' א' – ד"ר ג'ורג' סברן

וכל אשה חכמת לב: על נשים ונשיות בספרות חז"ל – סמס' א' – ד"ר ארנון עצמון

סוגיות במגדר והלכה: מצוות עשה – פרופ' משה בנוביץ – סמס' ב'

נשות המקרא בעיני חז"ל – סמס' ב' – ד"ר תמר קדרי

חינוך לחיים במשפחה וחינוך מיני – סמס' א' – ד"ר ברנדה בקון

דמות האשה בממצא היהודי והנוצרי בימי הביניים – סמס' א' – ד"ר שולה לדרמן

'הכל אודות חווה': ייצוגים נשיים בתרבות הישראלית – סמס' ב' – ד"ר בת-שבע מרגלית שטרן

איש, אשה ומשפחה בהגות היהודית במאה התשע-עשרה ובמאה העשרים – סמס' ב' – ד"ר עינת רמון

בת-מצווה כאתגר חינוכי – סמס' א' – ד"ר ברנדה בקון

הפמיניזם הדתי ומבשריו: דמויות, ארגונים והתנגדויות – סמס' ב' – ד"ר ברנדה בקון

עיתונות נשים – לשם מה? – סמס' ב' – ד"ר בת-שבע מרגלית שטרן

ציוני דרך במאבק לזכויות נשים בישראל – סמס' א' – ד"ר נעמי לייסנר

מגדר, חינוך וחינוך יהודי – סמס' ב' – ד"ר ברנדה בקון

הפסיכולוגיה של המגדר – ד"ר פול שרל-פוקס – סמס' קיץ

גישות פמיניסטיות למדרש – סמס' א' – ד"ר עינת רמון

האוניברסיטה העברית בירושלים:

מרכז לייפר ללימודי נשים ומגדר

קורסי חובה:

ד"ר גליה אופק – טקסט ומגדר

ד"ר סיגל גולדין – סוגיות מתקדמות במחשבה פמיניסטית

ענבל וילמובסקי – סוגיות ושיטות במחקר פמיניסטי

קולוקוויום ללימודי מגדר ב'

סמינרים:

פרופ' רות רודד – מקוראן לפמיניזם אסלאמי: נשים במזרח התיכון

ד"ר איילת בלכר-משפחה ומשפט במאה ה-21

ד"ר מיכל פרנקל – מגדר, אתניות ומעמד בארגונים א'

ד"ר מיכל פרנקל – מגדר, אתניות ומעמד בארגונים ב'

(הסמינר "מגדר, אתניות ומעמד בארגונים" מורכב מצירוף שני הקורסים. ניתן לקחת, לחילופין, את א' כשיעור בחירה).

ד"ר אורית יפה- להיות "בני/בנות תרבות": תהליכי חיברות במשפחה

קורסי רשות

אשכול מגדר: היבטים חברתיים

פרופ' רות בטלר –מגדר והישג

פרופ' תמר רפופורט – מגדר וחברה

ד"ר מיכל פרנקל – מגדר, אתניות ומעמד בארגונים א'

ד"ר עדנה לומסקי פדר- צבא, מלחמה ומעבר לבגרות

ד"ר עירית נגבי- עבירת האונס מפרספקטיבה פמיניסטית

השופטת ורדה וירט- ליבנה- הזכות לשוויון הזדמנויות בעבודה

ד"ר גבי קאבאליון- סחר בבני אדם

יעל נתיב- -הגוף בחינוך: מופעים, פרקטיקות ושיח16:00

אשכול מגדר: היבטים הומאניסטיים

פרופ' ענת זוהר- בית הספר שלה, בית הספר שלו: סוגיות אקטואליות במגדר, למידה וחשיבה

פרופ' עדנה מרגלית – פילוסופים על חינוך: שוויון בין המינים

פרופ' דיוויד וואלס-נשים קדם מודרניות (קורס באנגלית)

ד"ר עתניאל דרור –מגדר ומדע

ד"ר רונית עיר-שי –פמיניזם משפטי במפגש עם ההלכה

ד"ר רונית עיר-שי –אתגרים עכשוויים בחינוך יהודי: פרספקטיבה מגדרית

ד"ר אורית יפה- ילדות יהודית- היסטוריה, אנתרופולוגיה ומגדר (קורס באנגלית)

ד"ר הלנה גרינשפון- נשים, צריכה וזהות ביפן המודרנית

מרצים\ות מתחלפים- יוצאות לאור: קריאה, כתיבה ותיאוריה פמיניסטית

אשכול מגדר: יחסי גומלין תיאוריה ושדה (ניתן לבחור רק בקורס אחד)

ד"ר מרים שיף- התערבות קבוצתית: הבדלים ודמיון מגדריים

יוספה טביב- מתיאוריה לשדה: מגדר ואתניות בארגונים

שלוחת אוניברסיטת לסלי בישראל:

ד"ר חנה ספרן: דרכים לדעת: מבוא ללימודי נשים ומגדר.

המכללה האקדמית עמק יזרעאל:

שם הקורס מרצה
מבוא ללימודי נשים ומגדר ד"ר אסתר כרמל-חכים
תיאוריות פמיניסטיות ד"ר עדנה גורני
נשים בישראל ד"ר אסתר כרמל-חכים
נשים, משפט ואתיקה עו"ד ורדה סמואלס
איש ואישה בספרות המקרא ד"ר יעקב אזואלוס
נשים תחת רעלה ד"ר ח'אלד סנדאווי
אלימות כלפי נשים בחברה המוסלמית ד"ר ח'אלד סנדאווי
סמינר מחקר-נשים בשוק העבודה ד"ר דלית יסעור בורוכוביץ
אלימות במשפחה ד"ר דלית יסעור בורוכוביץ
עבודת נשים ד"ר דלית יסעור בורוכוביץ