אירועים וכנסים

הרחבת ייצוגן של הנשים בעיריית תל אביב – יפו

בשבוע שעבר נערכה בעיריית ת"א ישיבה חשובה אשר חותרת לכך שבעיריית תל אביב יהוו הנשים 40% מהתפקידים ומהמשרות. את ההצעה העלתה חברת המועצה תמר זנברג, המכהנת כיו"ר הועדה לקידום מעמד האישה.

כיום, רק 5 נשים מכהנות כיושבות ראש מועצות המנהלים, מתוך 31 חברות, כלומר 16% בלבד. גם בדרג הניהול עצמו בתוך החברות העירוניות נמצאות רק 6 מנכ”ליות – 19%. פורום מנהלי אגפים: 19% נשים; פורום מנכ”ל: 30% נשים, אולם רק שתיים מהן מנהלות מנהלים (חינוך ורווחה – נושאים נשיים). כל התפקידים הבכירים: מנכ”ל, יועמ”ש, גזבר, דובר, מהנדס העיר וסמנכ”לים – כולם גברים.

על מנת לצמצם פערים אלו מציעה הוועדה בין היתר לאמץ כלל עירוני של הבטחת ייצוג של 40% לנשים בכל גוף עירוני – ועדים מנהליים והנהלות ציבוריות של גופים עירוניים, ועדות שופטות של פרסים עירוניים, ועדת יקירי העיר, ועדות איתור, ועדות מייעצות, וכל גוף ממונה עירוני אחר. כמו כן מציעה הוועדה להקים ועדה ציבורית עירונית נשית אשר תרכז בחינה בעין פמיניסטית של מכרזי העירייה. בנוסף על מנת להתאים את פעילותה של עיריית תל אביב יפו לדרישות החוק, מוצע כי "בכל פעם שמתפנה משרה בכירה הדורשת מכרז, בתנאי המכרז ייקבע כי אם יגיעו מספר מועמדים בעלי כישורים זהים, וביניהם גבר ואישה, תועדף האישה."

אנו מצרפות כאן את התוכן המלא של הצעת סדר חשובה זו, כמו גם את סיכום תוכן הישיבה אליה הוזמנה גם יו"ר האגודה הישראלית ללימודים פמיניסטיים ולחקר המגדר, הפרופ' יפה ברלוביץ', על מנת לחבר בין נשים באקדמיה ובין השלטון הציבורי, וכדי לעודד את החברות באגודה לקבל תפקידים בעמדות כוח (כמו יועצות ודיקרטוריוניות), שיש בהם כדי להשפיע על מעמד האישה בעירייה ובעיר תל אביב.

אנו מקוות מאוד כי מהלך זה אכן יאושר בקרוב וכי המודל של עיריית ת"א יוכל להוות גם השראה לשאר המועצות העירוניות בישראל.

עיריית תל אביב יפו