אירועים וכנסים

דויד בן גוריון: במלה 'בעל' יש משמעות של אדנות ועבודה זרה

מכתב שכתב דויד בן גוריון ב-1953 לשר האוצר מגלה כי בן גוריון התנגד לשימוש במונח 'בעלי' שכן יש בו "משמעות של אדנות ועבודה זרה, שאינה הולמת כבוד האישה". בן גוריון הציע להחליף את המונח 'בעלי' במונח 'אישי'.
להלן הנוסח המכתב המלא:

"לשר האוצר, חתמתי היום על "הצהרת העובד(ת) לצורך קביעת ניכויי המס. בהצהרה, בסעיף 4 נאמר שם בעלי/אשתי. לדעתי יש להגיד אישי/אשתי. במלה בעל יש משמעות של אדנות ועבודה זרה, שאינה הולמת כבוד האישה, השווה לגמרי בזכויותיה לאיש. תעשו כדברי הושע הנביא: והיה ביום ההוא-תקראי אישי ולא תקראי לי עוד בעלי" (הושע ב' 18).
בכבוד רב, ד. בן גוריון".

במלה 'בעל' יש משמעות של אדנות ועבודה זרה

במלה 'בעל' יש משמעות של אדנות ועבודה זרה - דויד בן גוריון