ארכיון - ספרים ופרסומים

ספר חדש: נשים פלסטיניות בישראל: זהות, יחסי כוח והתמודדות

הספר נשים פלסטיניות בישראל: זהות, יחסי כוח והתמודדות מבקש להציע קריאה מחודשת של המושגים "התמודדות" ו"סוכנות" בהקשר של נשים פלסטיניות אזרחיות ישראל. הספר מאיר את דרכי ההתמודדות הייחודיות של נשים אלו כמשקפות הן מקורות כוח תרבותיים, כפי שמקובל להראות בשיח הפמיניסטי המזרח-תיכוני, והן מקורות כוח הנגזרים ממצבן הלאומי הייחודי, קרי מהאפשרויות הטמונות במרחב הישראלי דווקא.
המושג "התמודדות" מתייחס לאסטרטגיות הנקוטות בידי הנשים הפלסטיניות לנוכח מבני כוח מרובים, פלסטיניים וישראליים, שמכתיבים את תנאי חייהן, את זהותן, וכן את מרחבי הסוכנות הזמינים להן – כגון מדינה, פטריארכיה, משפחה, זוגיות, נישואים, השכלה ומרחב. אסטרטגיות אלו מתבטאות בהתנהלות דיאלקטית בחברה הפלסטינית, בחברה הישראלית ובמרווח שביניהן. עם זאת, לעתים נבצר מנשים לשאוב כוח מהמרחבים התרבותיים (פלסטיניים או ישראליים), והן פונות להתמודדות פסיכולוגית פנימית, המסתייעת בעולם הנפש הפרטי. האפשרות לנוע בין רבדים חברתיים לפסיכולוגיים תלויה במידת הקשיחות או הרפיון של מבני הכוח והשליטה שעמם הן מתמודדות.
הספר מבקש להשמיע את הקול הנשי הפלסטיני החבוי ולבטא את ניסיון חייהן של נשים פלסטיניות. נובעת ממנו התובנה שמשמעות הדיכוי, אורחות החיים וההתמודדות היומיומית היא תלוית הקשר ומשתנה לפי המיקום הגיאוגרפי, הפוליטיקה, התרבות והחברה. באמצעות ייצוגם של קולות רבים מבעד לעמדות מחקריות ממגוון דיסציפלינות, מתבהרת המשגה חברתית-תרבותית של אופני ההתמודדות של נשים פלסטיניות בישראל ונחשפים שלל היבטים של התמודדות, סוכנות וזהות של נשים אלו.

לקריאה נוספת + טקסט מלא של המבוא

נשים פלסטיניות בישראל: זהות, יחסי כוח והתמודדות