ארכיון - ספרים ופרסומים

ספרים בנושא נשים ומגדר

רשימה זו מבקשת לאסוף את כלל ספרות העיון וההגות אשר ראתה אור בעברית בנושא פמיניזם, נשים ומגדר. חלקם כוללים תיאור קצר על הספר (תודה מיוחדת לניצה ברקוביץ' על העזרה). הרשימה איננה סופית והיא תתעדכן באופן קבוע. נשמח מאוד לקבל עדכונים והצעות לגבי ספרים שחסרים ברשימה.

מקור

 • אברמוביץ דורית, המלך עירום: גילוי עריות במבט פמיניסטי, הוצאת בבל, תל אביב, 2004
 • אבו רביעה קווידר ווינר לוי נעמי (עורכות). נשים פלסטיניות בישראל: זהות, יחסי כוח והתמודדות. הוצאת מכון ון ליר, ירושלים, 2010.
 • אבו רביעה קווידר סראב, מודרות ואהובות: סיפורי חייהן של נשים בדוויות משכילות. ירושלים: מאגנס, 2008.
 • אבו בקר, חאולה. 1998. בדרך לא סלולה: נשים ערביות כמנהיגות פוליטיות בישראל. קו התפר: המרכז לחקר החברה ערבית בישראל.
  הספר עומד על המנגנונים השונים המונעים מנשים ערביות בישראל מלהגיע לעמדות מנהיגות פוליטיות. בהתבסס על ראיונות עם נשים ערביות הפעילות ברמות הפוליטיות השונות הכותבת מתחקה אחר אופן פעולתם של המחסומים הפנימיים והחיצוניים הפועלים בתוך החברה הערבית והחברה היהודית בישראל ועל היחסים הבעייתיים השוררים בין יהודיות וערביות בתוך מסגרות הפעולה המשותפות.
 • אברבנאל, ניצה. 1994. חוה ולילית. בר אילן.
  הספר עוסק בתפישה הגברית את האישה כדמות כפולה ובמשמעויות של כפל זה. הניתוח הנו פסיכולוגי והוא משלב ניתוח תורתם של זיגמונד פרויד וקארל ויונג כפי שהם רואים פיצול זה בדמות האישה. הספר נוגע במיתוסים של החברה הפטריארכלית המערבית ובמבוי הסתום אליו הם מוליכים.
 • אהרוני שרי, דייב רולה, איפה הנשים כולן, הוצאת פרדס, חיפה, 2008
 • אלאור תמר, מקומות שמורים: מגדר ואתניות במחוזות הדת והתשובה, ספריית אופקים, עם עובד, תל אביב, 2006
 • אלאור, תמר (1992). משכילות ובורות: מעולמן של נשים חרדיות. תל אביב: עם עובד.
  ספר זה, מוקד בשכונה של חסידי גור בפאתי תל אביב. במרכזו תופעת "השעורים לנשים", שעורי דת הניתנים לנשים נשואות צעירות בתוך ומחוץ לקריית המגורים. הספר בודק מדוע נשים לומדות. החברה החרדית מייעדת את תפקיד "היודע" לגברים למדנים בלבד, אולם כתוצאה משינויים היסטורים כללים ותוך יהודים, פיתחה גם את חינוך הבנות והנשים. המחברת התקבלה כמבקרת קבועה בביתה של משפחה חרדית, הכירה את חיי היומיום (המתוארים בספר), ולמדה עם הנשים שעורי הלכה, מקרא, מוסר ומחשבה. הטענה הכללית של הספר היא שמגמת החינוך לבנות חותרת לשמר את גבולות הידע המוקצה לנשים בחברה החרדית. עם זאת הנשים, מפלסות לעצמן דרכים פרטיות וקבוצתיות כדי להתחכך בגבולות אלו ולהרחיבם.
 • אלאור, תמר (1998). בפסח הבא: נשים ואורינות בצינות הדתית. תל אביב: עם עובד.
  ספר זה מתאר ומנתח את תופעת "המדרשות", בתי ספר ללימודי יהדות מתקדמים, לנשים. המדרשות הופיעו לראשונה כמסגרות לנשים צעירות מחו"ל שהגיעו במחצית שנות שבעים לישראל ללמוד תורה "ולהתחזק". במשך השנים נפתחו מסלולי לימוד לנשים ישראליות (רובן בשלב שבין התיכון לשירות לאומי/צבאי ולימודים אקדמים). תופעת המדרשות בציונות הדתית, מסמלת שינוי אדיר מימדים בתחומי הידע הפתוחים בפני נשים. בתוכן הן לומדות לראשונה גופי דעת שהיו שמורים לגברים בלבד, כמו גמרא, קבלה, ופילוסופיה מתקדמת. הספר מתמקד במדרשה לבנות באוניברסיטת בר-אילן, אולם סוקר את היקף התופעה בכללה, בהקשר החברתי תרבותי ופוליטי שלה. המחברת השתתפה בשעורים מסויימים שניתנו שם, למדה בחברותות, וראיינה כארבעים תלמידות ראיונות עומק. התמונה הברורה העולה מתוך הספר היא, כי מתרחשת בחברה הציונית דתית מהפכה ביחסי המיגדר, שמוקד הכוח שלה הוא הידע התרבותי דתי.
 • אלשך יהונתן, וגנר רועי, מעשה סדום פוליטי: הרלוונטיות של ז'אן ז'נה, הוצאת רסלינג, 2007
 • אלוני שולמית. נשים כבני אדם. ירושלים: מבט, 1976.
 • אלון מנחם, מעמד האישה, הוצאת הקיבוץ המאוחד/ספריית הילל בן חיים, תל אביב 2005.
  דן במשפט ושיפוט, מסורת ותמורה, ומעמד האשה במדינה יהודית ודמוקרטית.
 • אנה (שם בדוי), הצד המואר של הירח: מעולמה של אישה צעירה במעגל הזנות בישראל, הוצאת רסלינג, תל אביב, 2009
 • אס-סעדאוי, נַואל. 1988. (במקור הופיע ב 1980). מאחורי הרעלה- נשים בעולם הערבי. מסדה.
  השילוש פוליטיקה, דת ומין הוא סוגיה רגישה בכל חברה. המחברת מראה כיצד מיקום הסוגיה בהקשר הכלכלי/הפוליטי/הגלובלי הרחב מאפשר הבנה טובה יותר של מעמדן הנחות של הנשים בחברה הערבית. לטענתה, שחרור הנשים הינו חלק הכרחי ובלתי נפרד מהמאבק הרחב יותר נגד כל צורות הדכוי. היא בוחנת מקרוב את סוגית מילת הנשים (הטלת מום באברי המין), אהבה, מיניות וזוגיות, תפקיד הנשים בהסטוריה ובספרות הערבית וכן את תולדות התנועה לשחרור האשה בעולם הערבי.
 • אריאל, יואל, מאיה ליבוביץ ויורם מזור. התנועה ליהדות מתקדמת. 1999. ברוך שעשאני אשה: האשה ביהדות – מהתנ"ך ועד ימינו.
  קובץ מאמרים הבודק היבטים שונים של מעמד הנשים ביהדות בתקופות השונות. בין הפרקים: נשים בדת, בלשון ובתרבות היהודית, דמותה של רחב במדרש, התורה כפנטזיה ארוטית, האשה במיסטיקה היהודית, מעמדה של האישה בהלכה בת זמננו, מעמד האישה ביהדות הלא אורתודוקסית, השפעת הפמיניזם על הציונות הדתית, השאה העברייה בארץ ישראל (בתקופת הישוב), נשים בצה"ל ונשים בפוליטיקה הישראלית.
  ידיעות אחרונות: ספרי חמד.
 • בנג'ו עפרה, נשים במזרח התיכון: בין מסורת לשינוי, אוניברסיטת תל אביב, מרכז משה דיין, תל אביב, 2004
 • באומגרטן אלשבע, אימהות וילדים: חיי משפחה באשכנז בימי הביניים, מרכז שזר, ירושלים, 2005
 • ברסלר שלומית, עדיף להיות צרודה מאשר אילמת: על תיאטרון קהילתי של נשים בישראל, הוצאת פרדס, חיפה, 2008
 • ברנשטיין דבורה, נשים בשוליים: מגדר ולאומיות בארץ ישראל המנדטורית, הוצאת יד בן צבי, ירושלים, 2008
 • ברלוביץ יפה (עורכת), שאני אדמה ואדם: סיפורי נשים עד קום המדינה, הוצאת הספרייה החדשה, הקיבוץ המאוחד, סדרת מגדרים, תל אביב, 2003.
 • בר-און יערה, זריחה בים התיכון: אמריקאית בגדוד העבודה, סדרת מגדרים, הוצאת הקיבוץ המאוחד ויד טבנקין, תל אביב, 2005
 • ברנשטיין דבורה (1987) אשה בארץ-ישראל: השאיפה לשויון בתקופת הישוב. הוצאת הקיבוץ המאוחד.
  מצבן של הנשים בתקופת הישוב היה רחוק מאוד מהדמוי הרווח של שותפות שוות למפעל הציוני. הכותבת מציגה את סיפור מאבקן של הפועלות העירוניות לעבוד לצד הגברים בתעשייה, בסלילת כבישים ובבנייה על ההצלחות החלקיות שלו, נסיונות ההתארגנות והכשלונות הצורבים. מועלות הדילמות שהיו במרכז הדיון אז והינן רלבנטיות לא פחות גם היום: האם להשתלב בתנועות הקיימות או לשמור על אוטונומיה או שמה יש צורך בתנועה נפרדת לחלוטין.
 • בת אורן, תחייה. שחרור האשה לאן? תל אביב: בוסתן, 1975.
 • בשן אליעזר, נשות חיל יהודיות במרוקו, הוצאת המכללה האקדמית אשקלון, 2004.
 • גבע שרון, אל האחות הלא ידועה: גיבורות השואה בחברה הישראלית, סדרת מגדרים הוצאת הקיבוץ המאוחד, תל אביב, 2010.
 • גור זיו חגית (עורכת), מיליטריזם בחינוך, הוצאת בבל, תל אביב, 2005
 • גור ענת, מופקרות: נשים בזנות, הוצאת הקיבוץ המאוחד, תל אביב, 2008.
 • גלוזמן מיכאל, הגוף הציוני: לאומיות, מגדר ומיניות בספרות העברית החדשה, סדרת מגדרים, הוצאת היקבוץ המאוחד, תל אביב, 2007
 • גולן יונה, מנחם רוזנר, שמעון שופטי. 1966. האשה בחברה המודרנית. תל אביב : הוצאת המחלקה לחברה של הקיבוץ הארצי, השומר הצעיר וספריית הפועלים.
  זהו קובץ המאמרים הראשון שהתפרסם בעברית בנושא. המאמרים עוסקים בתמורות ב "מצבה של האשה" במדינות שונות כמו צרפת, פולין, בריה"מ וארה"ב כתוצאה מהשנויים הפוליטיים והכלכליים של מאה השנים האחרונות. שלושה פרקים מוקדשים לנשים בישראל: נשים בכוח העבודה, בתפקידי ניהול ומאמר שלישי קצרצר סוקר את התמורות "בחיי האשה הערבייה בישראל."
 • ג'רבי, איריס 1996. המחיר הכפול: מעמד האשה בחברה הישראלית ושירות נשים בצה"ל. תל אביב: הוצאת רמות אוניברסיטת תל אביב.
 • גרוסמן, יעקב. חסידות ומורדות – נשים יהודיות באירופה בימי הביניים. הוצאת מרכז זלמן שזר לתולדות מדינת ישראל, 2001.
  המחבר מציג תמונה רחבה של הנשים היהודיות בימי הביניים ובוחן היבטים רבים של חייהן תוך השוואה לנשים הנוצריות והמוסלמיות שחיו באותה תקופה. הוא בודק את מעמדן הכלכלי של הנשים ואופני השתתפותן בפרנסת המשפחה, תפקידן בחיי הדת, כיצד בחרו בני זוג, מה היה מעמדה של האשה הגרושה, כיצד התייחסו לאשה מורדת, אלימות כלפי נשים ועוד. מתברר שבניגוד לדמוי הרווח, שיעור הגרושים היה גבוה יחסית. כמו כן, נשים, במיוחד אלה השייכות למעמד הסוחרים האמיד, נהנו מעצמאות יחסית. אך יחד עם זאת, בניגוד לחיי הדת והרוח של הנצרות, הנשים היהודיות לא השאירו חותם על חיי הרוח והמסטיקה היהודית.
 • דה מלאך נעמי, לא על היופי לבדו, סדרת מגדרים, הוצאת הקיבוץ המאוחד, תל אביב, 2008
 • דהאן-כלב הנרייטה, ינאי ניצה, ברקוביץ ניצה (עורכות), נשים בדרום: מרחב, פריפריה, מגדר, אוניברסיטת בן גוריון בנגד, מכון בן גוריון, באר שבע, 2005
 • דולב ציפי, נשים, הורמונים ומצבי רוח: הקשר בין השינויים ההורמונליים בחיי אישה לשינויים במצבי הרוח בתקופה הקדם-ויסתית, בהריון ולאחר הלידה, ובגיל המעבר, הוצאת כותרות, 2003.
 • ד' באום, ד' אמיר, ר' ברייר-גארב, י' ברלוביץ, ד' גריינמן, ש' הלוי, ד' חרובי, ס' פוגל ביז'אווי (עורכות), ללמוד פמיניזם, מקראה, מאמרים ומסמכי יסוד במחשבה הפמיניסטית, סדרת מגדרים, הוצאת הקיבוץ המאוחד, תל אביב, 2006.
 • דקל טל, (מ)מוגדרות, אמנות והגות פמיניסטית, הוצאת הקיבוץ המאוחד, תל אביב, 2011.
 • העליון הילה, גן נעול: חוויות הגוף, הזהות והרגש של נשים מטופלות בישראל, הוצאת פרדס, חיפה, 2007.
 • המרמן אילנה, במחוזות זרים, סחר נשים בישראל, הוצאת עם עובד, תל אביב, 2004.
 • הרצוג, חנה. 1994. נשים ריאליות: נשים בפוליטיקה המקומית בישראל. מכון ירושלים לחקר ישראל.
  הכותבת מתמודדת עם שאלת היצוג הנמוך של נשים בפוליטיקה בכלל ובפוליטיקה המקומית בפרט. תוך כדי עיסוק בשאלות אלה היא מציגה מסכת תאורטית רחבה העוסקת בשאלת מקומן של הנשים בזירה הצבורית ובספירה הפרטית וחושפת את המנגנונים החברתיים והתרבותיים באמצעותם נשים מודרות (excluded) מהפוליטיקה. אחת השאלות החשובות המועלות לדיון היא האם אנו מדברות על "פוליטיקה של נשים" או "פוליטיקה על ידי נשים"?
 • הקר דפנה, הורות במשפט, סדרת מגדרים, הוצאת הקיבוץ המאוחד, תל אביב, 2008.
 • וולר, שולמית. 1993. נשים ונשיות בסיפורי התלמוד. ספריית הילל בן חיים", הקיבוץ המאוחד.
  מטרתה של החוקרת לברר האם חרף ההשקפה הגלויה של חכמי תקופת המשנה והתלמוד על מקומה של האשה בחברה קיימת אצלם, בין השיטין, תפיסה של האישה כאדם שווה ערך והבנה לרגשותיה ולרגישויותיה. לשם כך היא חוקרת חמישה קובצי סיפורים הכלולים בתלמוד הבבלי ומוצאת פער בין העמדות הגבריות המופיעות ברובד הגלוי לבין התחשבות, רגישות ואף הזדהות עם העמדה הנשית המופיעות ברובד הסמוי.
 • זיו עמליה, קדר יאיר, קנר אורן (עורכים), מעבר למיניות: מבחר מאמרים בלימודים הומו לסביים ותיאוריה קווירית, הוצאת הקיבוץ המאוחד, תל אביב, 2003.
 • זמיר, אביבה. מבעד לתקרת הזכוכית: נשים בתפקידי ניהול בכירים בקיבוץ. יד טבנקין, 1999.
  בחברה הקיבוצית, כמו בחברה העירונית, רק מחמישה אחוז מנושאי התפקידים הבכירים הם נשים. בהתבסס על ראיונות עומק, משרטטת החוקרת את סיפורי החיים של שלושים נשים שחצו את תקרת הזכוכית בחברה הקיבוצית.
 • חכים כרמל אסתר, שלהבת ירוקה, חנה מיזל – מפעל חיים, הוצאת יד טבנקין, רמת אפעל, 2008.
 • טל אביבה, כהן טובה (עורכות), נשים בתרבות יידיש, ביקורת ופרשנות, הוצאת בר אילן, רמת גן, 2008.
 • יזרעאלי, דפנה, אריאלה פרידמן, הנרייט דהאן-כלב, חנה הרצוג, מנאר חסן, חנה נוה, סילביה פוגל-ביז'אוי (עורכות), . מין מיגדר פוליטיקה. הקיבוץ המאוחד, סדרת קו אדום, 1999.
  סדרת מאמרים המתייחסים למגוון רחב ביותר של נושאים הנוגעים לחיי קבוצות שונות של נשים בחברה הישראלית. כל פרק מהווה סקירה רחבה וממצה ביותר של הדילמות והסוגיות בתחום בו הוא עוסק. הפרקים כוללים את הנושאים הבאים: פמיניזם נשיות כוח, נשים וספרות ונשים בספרות, משפחה ומשפחתיות, מגדר בעולם העבודה, פמיניזם בין מזרחיות לאשכנזיות, הפוליטיקה של רצח נשים בשם כבוד המשפחה, נשים ופוליטיקה. ספר זה מהווה הרחבה, עדכון וחשיבה מחדש של הסוגיות ודרכי הניתוח שנידונו בספר האקדמי הראשון בתחום נשים במלכוד (בעריכת דפנה יזרעאלי, אריאלה פרידמן ורות שריפט) שיצא לאור לפני כשני עשורים.
 • יזרעאלי, דפנה, אריאלה פרידמן ורות שריפט, (עורכות). נשים במלכוד. תל אביב: קו אדום, הקיבוץ המאוחד, 1982.
 • ינאי ניצה, אלאור תמר, לובין אורלי, נוה חנה (עורכות), דרכים לחשיבה פמיניסטית, האוניברסיטה הפתוחה, תל אביב, 2008.
 • ינאי הגר (ערכה), שם יש שושנים, סופרות ישראליות כותבות ארוטיקה, הוצאת אלפא, תל אביב, 2003.
 • יסעור בורוכוביץ דלית, אלימות אינטימית, עולמם הרגשי של גברים מכים, רסלינג הוצאת ספרים, תל אביב, 2003.
 • ישכר חדוה, אחיות לשלום: קולות בשמאל הפמיניסטי, רסלינג הוצאת ספרים, תל אביב, 2003.
 • ישכר חדוה, לעוּמתיות: רישומים מתרבות הנגד של השמאל הפמיניסטי בישראל, רסלינג הוצאת ספרים, תל אביב, 2010.
 • כהן טובה (עורכת), להיות אישה יהודיה, קולך, ד', ירושלים, 2007.
 • כתבן אייל, שילה מרגלית, הלפרין-קדרי רות [עורכים], חוקה אחת ומשפט אחד: נשים, זכויות ומשפט בתקופת המנדט, הוצאת אוניברסיטת בר אילן, תל אביב, 2010.
 • לדרמן דניאלי דבורה, דת אישה, הוצאת פרדס, חיפה, 2008.
 • לובין אורלי, אישה קוראת אישה, הוצאת אוניברסיטת חיפה וזמורה ביתן, חיפה תל אביב, 2003.
 • למדן אראלה, משתיקה לזעקה לדיבור: שלושה דורות של אימהות וקיבוץ, יד טבנקין, רמת אפעל, 2004.
 • למדן רות, עם בפני עצמן – נשים יהודיות בארץ ישראל סוריה ומצרים במאה ה-16, הוצאת ביתן ואוניברסיטת תל-אביב 1996.
  מחקר מקיף על מעמדן של נשים בדורות שלאחר גירוש ספרד. בין הנושאים הנדונים בו: החיים בבית ומחוצה לו, נורמות חברתיות וסטיות מן הנורמות, נישואין וגירושין, 'צרת הבת' ונשים צרות, נשים בכלכלה, היחס להולדת בנות, ועוד.
 • למדן רות, ספר תיקון סופרים לר' יצחק צבאח, הוצאת אוניברסיטת תל-אביב 2009.
  מהדורה מוערת של קובץ שטרות עבריים מירושלים מן המאה ה-17, ובו שטרות רבים בענייני אישות, ובמיוחד כתובה שבה תנאים ייחודיים לארץ ישראל וסביבתה.
 • ליברמנש ורדי רונית, פגומות, הוצאת פרדס, חיפה, 2005.
 • ליר שלומית (עורכת), לאחותי פוליטיקה פמיניסטית מזרחית, הוצאת בבל, תל אביב, 2008.
 • ליר שלומית (עורכת), בגוף ראשון, 8 נשים | 8 סיפורי חיים, פרדס, 2015
 • ליברמנש רונית, סילביה פלאת מוזה אפלה, סדרת דמות, הוצאת מפה, תל אביב, 2004.
 • ליבליך עמיה, סדר נשים, סיפורי נשים במשפחה החדשה בישראל, הוצאת שוקן, תל אביב, 2003.
 • מלאך-פיינס, איילה (1997, הדפסה שלישית). הלהטוטנית. האישה העובדת: בעיות ופתרונות. הוצאת עם עובד, סדרת "אנשים ועבודה."
  הספר עוסק בבעיותיה של האישה העובדת כאישה (כולל מחסומים חיצוניים ופנימיים, הפחד מהצלחה, הטרדה מינית והקונפליקט בין עבודה לבין משפחה), בנשים בצמרת, נשים העובדות עם אנשים, נשים בתחתית סולם העבודה ובהתמודדות.
 • מלאך-פיינס, איילה (1998). פסיכולוגיה של המינים. הוצאת האוניברסיטה הפתוחה.
  הספר כולל שני כרכים ובהם 7 יחידות  העוסקות בחקר הפסיכולוגיה של המינים, מאפיינים ביולוגיים, פסיכולוגיים, התנהגותיים ואינטלקטואליים של גברים ושל נשים, תיאוריות על התפתחות הזהות המינית ותפקידי המין, סטריאוטיפים מיניים והשפעותיהם על הפרט, בתחום המשפחה ובתחום העבודה.
 • מלר צופיה, האישה בישראל ובחברה היהודית לזרמיה ולדורותיה, מינהל החינוך בעירית תל-אביב, 2003.
  תוכנית הוראה בנושא חינוך לשוויון בין המינים – מהדורה ניסויית.
 • מן ניר (עורך), עלי זית וחרב: סוגיות בתולדות הביטחון של היישוב היהודי ומדינת ישראל. כרך י'. העמותה לחקר כוח המגן ע"ש ישראל גלילי והוצאת כרמל, 2010.
 • מירה דנה, ולורנס מרילין. נשים אוכלות את עצמן: על אנורקסיה, בולימיה ואכילה כפייתית. מודן, 1999.
  הספר פורש את סיפורן האישי של נשים הסובלות מהפרעות אכילה שונות. הכותבות שואלות – מדוע נשים בוחרות באוכל להביע מצוקה – ומציגות ניתוח פסיכולוגי חברתי מפרספקטיבה פמיניסטית של התופעה. בחלקו השני של הספר מוצעת שיטת טיפול פסיכודינמית גם היא מפרספקטיבה פמיניסטית.
 • מאור, ענת. 1997. נשים – הכוח העולה. קידום נשים בעבודה – ניפוץ תקרת הזכוכית. ספריית הפועלים.
  סדרת מאמרים העוסקים בהבטים שונים של נשים בעולם העבודה. הפרקים כוללים את הנושאים הבאים: מנהלות בישראל, דפוסי עבודה גמישים, קידום נשים בעסקים, נשים בסגל האקדמי, עבודת נשים בקיבוץ, מעמדה של האשה הערבייה בעבודה והטרדה מינית במקום העבודה.
 • נגבי עירית, סיפורי אונס בבית המשפט: ניתוח נרטיבי של פסקי דין, הוצאת רסלינג, תל אביב, 2009.
 • נוה חנה, נוסעים ונוסעות, סיפורי מסע בספרות העברית החדשה, האוניברסיטה המשודרת, הוצאת משרד הבטחון, תל אביב, 2003.
 • נרדי רבקה, נשים חסרות מנוח: שיח נשים על שיוויון, הוצאת פרדס, חיפה, 2008.
 • ספראי חנה, קמבל הוכשטיין אביטל, נשים בחוץ – נשים בפנים: מקומן של נשים במדרש, הוצאת ידיעות אחרונות, תל אביב, 2008.
 • ספרן חנה, לא רוצות להיות נחמדות: המאבק על זכות הבחירה לנשים וראשיתו של הפמיניזם החדש בישראל, הוצאת פרדס, חיפה, 2006.
 • סגן, נאוה (עורכת). 1995. מצא מין את שוויונו – מקראה לעובדי הוראה. משרד החינוך והתרבות.
  קובץ מאמרים שנאספו על מנת לשמש כספר עזר לכל אלה העוסקים במלאכת החינוך – בכל הרמות – והרוצים לפעול למימוש עיקרון השוויון לבני שני המינים. בין הפרקים: הבדלים בין בנים לבנות (יכולות קוגניטיביות, הבדלים פסיכולוגיים, יחסו סיבות להצלחה וכשלון ועוד), סקסיזם במערכת החינוך (מסרים גלויים וסמויים, סטראוטיפיים סקסיסטיים בגן ועוד), סטריאוטפים גבריים ונשיים בספרי לימוד וספרות ילדים ונוער, ותכניות התערבות.
 • סיני סמדר, מרים ברץ – דיוקנה של חלוצה, הוצאת יד טבנקין, רמת אפעל, 2003.
 • סבירסקי, ברברה. 1984. בנות חוה, בנות לילית: על חיי נשים בישראל. "המין השני" הוצאה לאור.
  ספר זה הינו הראשון בישראל שמיקם את סוגית האלימות (פיזית ומינית) נגד הנשים במסגרת ניתוח חברתי כולל וכאחד ממנגנוני השליטה הגבריים המנציחים את נחיתותם של הנשים. מועלית גם השאלה החשובה הנוגעת ליצירת סולידריות בין נשים כאחד מאמצעים לשנוי חברתי אישי וקולקטיבי.
 • עילם אסתר. 1994. נאנסות, אונס, והרשויות בישראל. בהוצאת מכון ירושלים לחקר ישראל.
 • עצמון יעל, (עורכת)  1995. אשנב לחייהן של נשים בחברות יהודיות (ירושלים תשנ"ה)- ראה ברקאי, ובן-ארצי.
  לקט מאמרים הדנים בהבטים שונים של נשים בחברות יהודיות ארץ ישראליות וים תיכוניות בתקופות שמן העת העתיקה עד ימינו אלה. המאמרים מתייחסים הן לחיי היום יום של נשים, קריאה מחודשת של טקסטים קנוניים וכן מעורבות של נשים בהבטים של החיים הקהילתיים השונים. בין הפרקים: נשים יהודיות בימי בית שני, נשים בבית המקדש בירושלים, אגרות נשים מהגניזה הקהירית, נשים בחברת האנוסים ספרד, סיפורי שדים: נשואים ביןגבר לשדה, האשה בראשית ההתישבות בישראל, האשה בקולנוע הישראלי ועוד.
 • עזריהו, שרה 1977 (1947). התאחדות נשים עבריות לשיווי זכויות בא"י -פרקים לתולדות תנועת האשה בישראל. הוצאת הקרן לעזרת האשה, חיפה.
 • עצמון, יעל (עורכת) 2001 , התשמע קולי? ייצוגים של נשים בתרבות הישראלית. הקיבוץ המאוחד ומכון ון-ליר.
  זהו קובץ מאמרים על ייצוגי נשים בישראל. המאמרים השונים בוחנים כיצד מיוצגות נשים בספרות, בטקסים דתיים, באירועים לאומיים, במדיה, ובהיסטוריוגרפיה הציונית. דרך הזירות השונות האלו עולה השאלה האם קיים קול ייחודי לנשים? הספר מחולק לארבעה שערים: נשים בתקופות מעצבות של הציונות, גוף האישה, נשים בשיח הציבורי, ונשים מקבוצות תרבותיות שונות.
 • פלדמן, יעל. 2002. ללא חדר משלהן: מיגדר ולאומיות ביצירתן של סופרות ישראליות. תל אביב: הקיבוץ המאוחד.
 • פיינר שמואל, כהן טובה (עורכים), קול עלמה עבריה, כתבי נשים משכילות במאה התשע-עשרה, סדרת מגדרים, הוצאת הקיבוץ המאוחד, תל אביב, 2006.
 • פרידמן, אריאלה. באה מאהבה: אינטימיות וכוח בזהות הנשית. קו אודם, הקיבוץ המאוחד, 1996.
  הספר עוסק בהתפתחות הזהות הנשית. אריאלה פרידמן טוענת שגברים ונשים מפתחים דפוסים פסיכולוגיים שונים. הזהות הנשית ממוקדת סביב התקשרות ואינטמיות, ואילו הזהות הגברית ממוקדת סביב אינדיבידואליות ועצמאות. כתוצאה מכך, לנשים יש קושי סביב ביטויי כוח וקונפליקט ולגברים יש קושי לבטא תלות וקירבה ריגשית. הבדלים אלו, טוענת פרידמן, נובעים בעיקר ממערך הכוח הלא שיוויוני בחברה. גם כאשר נשים נכנסות לעולם הגברי, כניסתם של גברים לתחומים הנחשבים באופן מסורתי לנשיים אינה מתמהמהת.
 • פרידמן אריאלה, נשים במלכוד. הוצאת הקיבוץ המאוחד, 1982.
 • פרוש, איריס. 2001. נשים קוראות: יתרונה של שוליות. עם עובד, ספריית אופקים.
  הכותבת משלבת תובנות מתחום חקר הספרות, הסוציולוגיה וההסטוריה על מנת לבחון את מקומן של הנשים המשכילות בחברה היהודית של מזרח אירופה במאה התשע עשרה. תוך כדי בחינת שאלות רחבות הנוגעות ליחס שבין ספרות לחברה, עולה תמונה מורכבת לפיה דוקא מיקומן השולי של הנשים הוא שהעניק להן חופש יחסי מהפיקוח הרבני, היפך את חלוקת התפקידים המגדרית ופתח בפניהן חלון הזדמנויות שהתבטא בחשיפה לרעיונות ההשכלה ובהפיכתן לסוכנות השנוי ולהפצת רעיונות אלה בחברה הרחבה.
 • פליסקין גילי, דברים שרציתי לגעת, הוצאת ידיעות ספרים, תל אביב, 2007.
 • צמיר חמוטל, בשם הנוף, לאומיות, מגדר וסובייקטיביות בשירה הישראלית בשנות החמישים והשישים, הוצאת כתר ספרים, ירושלים, 2005.
 • קרון תמר, אנחנו אדם וחוה, זוגיות, מיתוסים, פסיכולוגיה, שדרה איש אישה, הוצאת הקיבוץ המאוחד, תל אביב, 2004.
 • קליינברג אביעד (עורך), על אהבת אם ועל מורא אב, מבט אחר על המשפחה, אוניברסיטת תל אביב והוצאת כתר, תל אביב, 2004.
 • קרומר נבו מיכל, נשים בעוני: סיפורי חיים, סדרת מגדרים, הוצאת הקיבוץ המאוחד, תל אביב, 2008.
 • קוזמא ליאת, נשים כותבות היסטוריה: פמיניזם ושינוי חברתי במרוקו, הוצאת מרכז משה דיין ללימודי המזרח התיכון ואפריקה, אוניברסיטת תל אביב, 2003.
 • קורן עירית, ארון בתוך ארון, סיפוריהם של הומוסקסואלים ולסביות דתיים, ידיעות אחרונות ספרי חמד, תל אביב, 2003.
 • קרן יער דנה, סופרות כותבות לילדים, קריאה פוסט קולוניאליסטית ופמיניסטית בספרות ילדים עברית, הוצאת רסלינג, תל אביב, 2007.
 • קמיר אורית, כבוד אדם וחוה, פמיניזם ישראלי משפטי וחברתי, הוצאת כרמל, ירושלים, 2007.
 • קמיר אורית, פמיניזם, זכויות ומשפט. סדרת האוניברסיטה המשודרת, הוצאת משרד הבטחון, 2002.
 • רביצקי, רותי. 1999. קוראות מבראשית: נשים ישראליות כותבות על נשות ספר בראשית. ידיעות אחרונות, ספרי חמד.
  עורכת הספר אספה מספר כותבות ובקשה מהן לבחור דמות נשית מהמקרא, לתת לה קול  ולספר את סיפורה. הכותבות משלימות, כל אחת בדרכה ובסגנונה, את מה שהמחבר המקראי לא סיפר לנו: מה חשה הגר, כיצד ראתה אשת פוטיפר את הסיפור עם יוסף, או האם גם רחל אהבה את יעקב. העברת נקודת המבט מהגבר (המרכז) לשוליים (האשה) משנה את כל מעשה הקריאה וההבנה שלנו את סיפורי המקרא ומבהירה לנו, באחת, שעד כה הכרנו אותם רק דרך החוויה הגברית.
 • רדאי, פרנסיס, כרמל שלו ומיכל ליבן-קובי (עורכות) 1995. מעמד האשה בחברה ובמשפט. שוקן.
  אסופת מאמרים הבוחנים את מעמד הנשים בתחומים המשפטיים השונים: כלכלה, אלימות נגד נשים ומשפחה. במבוא מציגה פרנסיס רדאי דיון רחב, הסטורי ואנליטי,  במושג השויון בכלל ואת הרקע המושגי לדיון בקשר שבין פמיניזם ומשפט (כמו למשל, האם תיתכן הסכמה לאי שויון).
 • רוזנברג-פרידמן לילך, מהפכניות בעל כורחן, נשים ומגדר בציונות הדתית בתקופת היישוב, הוצאת יד בן צבי, ירושלים 2005.
 • רגב שאול, כהן טובה (עורכים), אישה במזרח, אישה ממזרח – סיפורה של היהודייה בת המזרח, הוצאת אוניברסיטת בר אילן, רמת גן, 2005.
 • רודד רות ואפרתי נוגה (עורכות), נשים ומגדר במזרח התיכון במאה העשרים, הוצאת מגנס, 2009.
 • רונברג-פרידמן לילך (עורכת), מאמונה למעשה, שבעים שנה לתנועת אמונה, ירושלים, הוצאת אמונה, 2006.
 • רוטלינגר-ריינר רינה, עזות שבקדושה: תיאטרון נשים דתיות בישראל, הוצאת כרמל, ירושלים, 2007.
 • רוס תמר, ארמון התורה ממעל לה: על אורתודוקסיה ופמיניזם, עם עובד, תל אביב, 2007.
 • רוזנברג פרידמן לילך, האולפנות הראשונות בתקופת היישוב: ניצני החינוך התרוני-הציוני לבנות, האישה ביהדות, סדרת דיונים, מס' 10 (עורכת: ט' כהן), הוצאת המרכז לחקר האישה ביהדות ע"ש פ' גוטספלד הלר, אוניברסיטת בר אילן, רמת גן, 2002.
 • רוזין, טלי. 2000. מה זה בכלל פמיניזם? תל אביב: זמורה ביתן.
 • ד"ר רימלט נויה, הפמיניזם המשפט מתאוריה למעשה: המאבק לשוויון בין המינים בישראל ובארצות הברית, הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה והוצאת פרדס, 2010.
 • שילה מרגלית, אתגר המגדר, נשים בעליות הראשונות, ספריית הילל בן חיים, הוצאת הקיבוץ המאוחד, תל אביב, 2007.
 • שילה, מרגלית, רות קרק וגלית חזן-רוקם. 2002. עורכות. העבריות החדשות: נשים ביישוב ובציונות בראי המיגדר.
 • שילה גיא, החיים בוורוד, בני נוער וצעירים הומואים, רסלינג, תל אביב, 2008.
 • ש' שפרה, המילים בכישוף והכישוף שבמילים, אוניברסיטה משודרת, הוצאת משרד הבטחון, תל אביב, 2008.
 • שרפמן דפנה. 1988. נשים ופוליטיקה. חיפה: הוצאת תמר.
  הספר פורש את סיפורן של הנשים בפוליטיקה הישראלית החל מהמאבק לשוויון בתקופת הישוב, דרך העשורים הראשונים לקום המדינה בהם, לטענת הכותבת, חלה נסיגה במעמד האשה, וחלה בשנות השבעים והשמונים בהם קמה התנועה הפמיניסטית. הספר מסיים בפרק המוקדש לכללי משחק ועצות לאישה הפוליטית.
 • ששון-לוי אורנה, זהויות במדים: גבריות ונשיות בצבא הישראלי, הוצאת מאגנס והקיבוץ המאוחד, תל אביב, 2006.
 • שלו שרה, השיח האלטרואיסטי: מוסר, נשים, פוליטיקה, הוצאת פרדס, חיפה, 2003.
 • שחר, שולמית. 1990. האישה בחברת ימי הביניים: המעמד הרביעי. תל אביב: דביר.
  החוקרת בודקת את מעמדן של הנשים במערב אירופה (אנגליה, צרפת, גרמניה, אטליה, חצי האי האיברי וארצות השפלה) בין המאות ה 12-15 תחת המשטר הפיאודלי. היא מתייחסת לנשים מקבוצות חברתיות שונות: אכרות, נשי אצולה, עירוניות, חברי גילדות, נזירות ואמהות בתי מנזר, מיסטיקאיות, כופרות, מכשפות, זונות ומשרתות ושואלת: כיצד הן חיו, במה עסקו, כיצד התייחסו אליהן וכיצד הן התייחסו לסביבתן. המחברת חושפת את הפערים שהיו קיימים בתקופה זו בין האידיאולוגיות החברתיות והתפיסות הדתיות הנוקשות לבין הפרקטיקה ומציאות החיים היום יומית.
 • שחר, שולמית. תשס"א. נשים בתנועות מינות  של ימי הביניים. מוסד ביאליק.
  החוקרת בוחנת את מקומן ותפקידן של הנשים הרבות שהסתפחו אל תנועות המינות שהתפשטו במערב אירופה במאה אחד-עשרה עד תום ימי הביניים. האם אכן זכו למעמד גבוה יותר יחסית לנשים בכנסיה ההגמונית? נקודת המוצא למחקר הינה רישומי חקירתן של שתי נשים בפני בית הדין של האינקוויזיציה. דרך סוגיה זו בודקת החוקרת את מעמדן של נשים בקבוצות שוליים בכלל.
 • שחם, חיה. 2001. נשים ומסיכות: מאשת לוט עד סינדרלה – תדמיות שאולות וייצוגי הדמות הנשית בשירי משוררות עבריות.
  הכותבת מציגה נקודת מבט ביקורתית פמיניסטית לקריאה מחודשת של שירת נשים. בין הנושאים בהם  עוסק הספר: עיונים במחזור שירי המכשפות של רחל חלפי, השתקפותן של סינדרלה, רחל והגר בשירת הנשים העברית, האודיסיאה במבט נשי, וקריאה אחרת ב"המלט."
  הקיבוץ המאוחד.
 • שדמי אראלה, לחשוב אישה, נשים ופמיניזם בחברה הגברית, הוצאת צבעונים, ירושלים, 2008.
 • שלסקי, שמחה 2000. מיניות ומגדר בחינוך. תל אביב: הוצאת רמות – אוניברסיטת תל אביב.
 • תורן נינה, אתניות, מגדר ומעמד באקדמיה, הוצאת כרמל, ירושלים, 2008.
 • ארוס, אירוסין ואיסורים (עורכים: ישראל ברטל וישעיהו גפני), הוצאת מרכז זלמן שזר, ירושלים תשנ"ח.
  קובץ מאמרים, ביניהם: על תולדות המשפחה, מצוות פרייה ורבייה, סטיות מנורמות המוסר המקובלות, אין-אונות ושלמות המשפחה, בין אדונים למשרתות, האשה היהודיה המודרנית, ועוד שפע רב.
 • נשים בישראל – לקסיקון. 1991. עם עובד בשיתוף עם נעמ"ת.
  הלקסיקון כולל מידע על נשים שהיו פעילות בארץ בתחומים שונים בשנים 1885-1985. תרומתו העיקרית של הלקסיקון הינה בתיעוד פועלן של נשים ששמן ותרומתן נודעו רק לציבורים מצומצמים או שנדחקו לשולי התודעה ההיסטורית בצד נשים ידועות יותר כמו חנה רובינא, צביה לובטקין, מרים ילן-שטקליס או הדסה בן עיתו.
 • נשים זקנים וטף (עורכים: מירי אליאב-פלדון ויצחק חן), קובץ מאמרים לכבודה של שולמית שחר, הוצאת מרכז זלמן שזר, ירושלים 2001.
  עשרה מאמרים, רובם עוסקים בתקופת ימי הביניים והעת החדשה המוקדמת, ביניהם: על הנקה בימי הביניים, מיגדר ואלימות, מושג המשפחה, נשים ילדים ומוות, ועוד


תרגום

 • אלעד-בוסקילה עמי (עורך), נעלים ללא עקבים, סיפורים מודרניים של יוצרות ערביות, הוצאת ספרית מעריב, תל אביב, 2004.
 • באטלר ג'ודית, טענת אנטיגונה, יחסי שארות בין חיים למוות, תרגום מאנגלית והערות: דפנה רז, ייעוץ מדעי: ד"ר מירי רוזמרין. הוצאת רסלינג, 121 עמ'.
 • ארנרייך, ברברה ואנט פואנטס. 1987 (המקור פורסם באנגלית ב 1983), נשים בקו היצור העולמי, חיפה, הוצאת ברירות.
  הספר עוסק בניצול הכלכלי של נשים פועלות בעולם. המחברות מנתחות את הדרכים בהן  אופני פעולת החברות הרב לאומיות בכלל ותהליכי הגלובליזציה של היצור בפרט משפיעים על דפוסי תעסוקתן וחייהן של נשים בעיקר בעולם השלישי. בספר נכלל גם פרק שכתבה ברברה סבירסקי על נשים ישראליות המועסקות בענף הטקסטיל והאלקטרוניקה.
 • באטלר ג'ודית, קוויר באופן ביקורתי, תרגום: דפנה רז. רסלינג, 2001.
 • אליזבת באדינטר, …וגם אהבה, תולדותיה של אהבת-האם מן המאה ה-17 עד המאה ה–20, תרגם אביטל ענבר, בהוצאת מעריב, 1985.
 • בראונמילר, סוזן. 1980 (הופיע במקור באנגלית ב 1975). בניגוד לרצוננו: גברים, נשים ואונס. "המין השני" הוצאה לאור.
  במסגרת החשיבה של הפמיניזם הרדיקלי, הכותבת מנתחת את האונס כתופעה חברתית ופוליטית המהווה חלק אינטגרלי מיחסי הכוח בין המינים. מוצגת ההסטוריה של האונס החל מתקופת התנ"ך, השימושים הפוליטיים באונס במלחמות ובמאבקים בין גזעיים  וייצוגים של אונס בתרבות הפופולרית ובספרות ("כמעיין המתגבר", "חלף עם הרוח" וכד') .
 • בורדייה פייר, השליטה הגברית, תרגום: אבנר להב, הוצאת רסלינג, תל אביב, 1998.
 • גולדמן אמה, חמישה מאמרים פמיניסטיים, הוצאת פרדס, 2005.
 • גיליגן, קרול (1995, המקור פורסם באנגלית  ב1982), בקול שונה. ספרית הפועלים.
  קרול גיליגן מאמינה שהפסיכולוגיה התבססה באופן שיטתי על חוסר הבנה של נשים, התפתחותם הפסיכולוגית, המניעים שלהן, דרכי החשיבה, ותפיסת עולמן. תיאוריות התפתחות, היא טוענת, התבססו בעיקר על חוויות של גברים ועולמם. בספרה זה מנסה גיליגן להציע גישה אלטרנטיבית – הקול האחר של נשים – אשר תורמת לפסיכולוגיה גם את האופן בו נשים חושבות ושופטות שאלות מוסריות. תיאוריות פסיכולוגיות, היא אומרת, צריכות לכלול גם את הפסיכולוגיה של נשים כדי להבין את החוויה האנושית. הספר כתוב באופן מרתק, והוא הפך לאחד מספרי היסוד בתיאוריה פמיניסטית.
 • דבורקין אנדריאה, משגל, תרגום: דניאל פרידמן, הוצאת בבל, תל אביב, 2005.
 • דה-בובואר, סימון. 2001 (המקור פורסם בצרפתית ב-1949). המין השני, כרך ראשון – העובדות והמיתוסים. בבל.
  ספרה של סימון דה בובואר הוא מהספרים החשובים ביותר בתולדות המחשבה הפמיניסטית המודרנית. למרות שנכתב ב1949 השאלות שהוא מעלה עדין רלוונטיות גם היום. בספרה קובעת דה בובואר את אחד המשפטים הידועים ביותר בהיסטוריה של הפמיניזם. היא אומרת: "נשים אינן נולדות נשים, אלא הופכות לנשים". במשפט זה קבעה דה בובואר את חשיבות החברה (לעומת הביולוגיה) בהבניה של זהות נשית. כלומר, נשים נתפסות כמשניות לגבר רק בגלל תנאים חברתיים ודיכוי חברתי. אמירה זו היא מבססת על מחקרים בתחום ההיסטוריה, האנתרופולוגיה, הביולוגיה, הספרות, הכלכלה, והפסיכואנליזה.
 • דה בובואר סימון, המין השני, חלק ב' (שרון פרמינגר, תרגמה), הוצאת בבל, תל אביב, 2007.
 • הולט, סילביה אן. 1990 (המקור הופע באנגלית ב 1986). חיים ששווים פחות. עם עובד, ספריית זהות. עשרים שנה לאחר הופעת התנועה לשחרור האשה, כפי שנקראה באירופה ובארה"ב של שנות השישים והשבעים, המחברת עושה חשבון נפש ומציגה שאלות הנוגעות להשגים של התנועה הפמיניסטית ובאיזו מידה אכן השתפרו תנאי חייהן של הנשים. היא עוסקת ברלבנטיות ובהשלכות של השנויים החברתיים על נושאים כמו גידול ילדים, משפחה, וגירושין.
 • הוקס בל, פמיניזם זה לכולם, תרגמה: דלית באום, הוצאת ספרות עכשיו, 2002.
 • הייזלטון, לסלי. 1978. צלע אדם: האישה בחברה הישראלית. ירושלים: עידנים. אחד הספרים הראשונים שנכתבו על הנשים בחברה הישראלית בכלל וככל הידוע לי הראשון שמציג ניתוח כולל המנפץ את מיתוס השוויון לרסיסים. מהפרקים בספר: פולחן הפוריות, ציונות וגבריות, מין ובטחון, הנשואין-תרופה לכל, ועוד.
 • וולף נעמי, מיתוס היופי: על השימוש בייצוגים של יופי נגד נשים. תל אביב: מגדרים, הקבוץ המאוחד, תל אביב, 2004.
 • וולף, וירג'יניה (1981 – המקור פורסם באנגלית ב- 1929), חדר משלך. ת"א: שוקן. אחד הספרים המשפיעים ביותר על החשיבה הפמיניסטית במהלך המאה העשרים. וירג'יניה וולף שואלת מדוע לגברים יש תמיד כוח, השפעה, עושר ופרסום, בעוד הנשים עוסקות בגידול ילדים? היא טוענת שנשים תוכלנה להיות שקספיר רק כאשר יתקיימו שני תנאים הכרחיים: שלנשים תהיה הכנסה קבועה, וחדר משלהן. למרות שלחלק מהנשים כבר יש היום הכנסה וחדר משלהן, לנשים רבות בעולם עדין מהווים שני תנאים אלה משאת נפש. המושג 'חדר משלה' הפך למטפורה אוניברסלית לשחרור האינטלקטואלי, הרוחני, והפוליטי של נשים.
 • וולף, וירג'יניה. 1985 (המקור פורסם באנגלית ב 1938). שלוש גינאיות. כסופרת מפורסמת, התבקשה וולף בשנת 1938 לתרום לקרן לקידום  השלום באירופה ולהשתתף בוועדה  המנהלת אותה. היא סרבה לבקשה ובספרה היא מסבירה מדוע תרומת שלוש גינאיות (ערך כל גיניאה היה גבוה מעט יותר מלירה שטרלינג) על ידה לקידום מעמד האשה (בתחומי ההשכלה , העבודה וכו')  חשובה  הרבה יותר לקידום השלום והדמוקרטיה באירופה מאשר תרומת אותו סכום לקרן כללית "למען השלום" והשתתפות בוועדה.
 • ילום, מרי. 1999. ההיסטוריה של השד. זמורה ביתן.
  הכותבת פורסת היסטוריה תרבותית בת 2,500 שנה של השד. היא מראה כיצד משתנות התפיסות החברתיות תרבותיות של השד לאורך תקופה זו (במערב) החל מהשד הקדוש של אלות, כוהנות, קדושות ומדונות, דרך השד הארוטי, השד הביתי, השד הפוליטי, השד הפסיכולוגי, הד הממוסחר, השד הרפואי והשד המשוחרר. היא מנתחת את האופנים בהם עוצבו דימויים אלה על ידי הגברים ובאמצעות המוסדות הנשלטים על ידיהם – הכנסייה, המדינה, והרפואה כאשר רק לאחרונה נשמעות קריאות תגר מצד הנשים עצמן.
 • לוונטל פלסטינר מרי, מציירת את חייה, שרלוטה סלומון בצל הנאציזם, מאנגלית: תמר סטן, הוצאת מבע, תל אביב, 2003.
 • לוס איריגראי, מין זה שאינו אחד: מבחר (מצרפתית: דניאלה ליבר; ייעוץ מדעי והקדמה: דינה חרובי; אחרית דבר: מירי רוזמרין), תל אביב: רסלינג, 2003.
 • לוס איריגראי, אני, את, אנחנו: לקראת תרבות ההבדל (מצרפתית: הילה קרס; עריכה מדעית: דינה חרובי), תל אביב: רסלינג, 2004.
 • לואיס הרמן ג'ודית, טראומה והחלמה, עם עובד, תל אביב, 2003.
 • מיל ג'ון סטיוארט, שעבוד האישה, תרגום: שונמית ליפשיץ, הוצאת רסלינג, תל אביב, 2009.
 • מרפי בת', נאבקות למען עתידנו, נשים צעירות מתמודדות עם סרטן השד באומץ ובתקווה, מאנגלית: יעל סלע-שפירו, ענבל שגיב-נקדימון, הוצאה אחת מתשע, הוצאת כתר, 380 עמ'.
 • מקינון קתרין, פמיניזם משפטי בתיאוריה ובפרקטיקה, תרגום: עידית שורר, עריכה: דפנה ברק-ארז, הוצאת רסלינג, תל אביב, 2005.
 • נטלי אנג'ייד, האישה, גיאוגרפיה אינטימית, מאנגלית: אריה חשביה. הוצאת כנרת, תל אביב, 2004.
 • סיקסו הלן, קלמנט קתרין, זה עתה נולדה, תרגום: הילה קרס, הוצאת רסלינג, תל אביב, 2006.
 • פרנץ, מרילין. 1991. (המקור פורסם באנגלית  ב1985). מעבר לעוצמה: על נשים, גברים ומוסר. זמורה ביתן. הכותבת, סופרת ומבקרת ספרות, מציגה בקווים רחבים את ההיסטוריה של המין האנושי (במערב) דרך העדשה של היחסים בין המינים החל מתקופת האבן, נפילת השיטה המטריאכלית ועליית הפטריארכיה בתקופת יון ורומי והתבססותה בעולם הנוצרי עד ימינו. היא דנה במשמעות הפמיניזם והניסיונות השונים להציג חזון של עולם טוב יותר.
 • קבוצת נשות בוסטון, גופנו עצמיותנו. הוצאת המין השני, 1982.
 • קריסטבה ג'וליה, בראשית היתה האהבה: פסיכואנליזה ואמונה, מצרפתית: עמוס סקברר. רסלינג, תל אביב, 2004.
 • ריץ' אדריאן, ילוד אישה. ספריית אופקים וספריית זהות. הוצאת עם עובד, 1989.
 • אשה, נשים, נשיות. 1975. קובץ תרגומים בעריכת רנה שלף, שרה סיקס, שלומית קאופמן, הוני מאיר לוי, מרגנית וינברגר. מסדרת ירושלים. לקט מאמרים פרי הפמיניזם הרדיקלי של שנות השבעים בארצות הברית. בין הנושאים: הפוליטיקה של המיניות והארוטיקה והפוליטיקה של תפקיד עקרת הבית. כמו כן מופיע כאן קטע מאחד הספרים החשובים שעורר את הגל השני של הפמיניזם: "הבעייה שאין לה שם" של ננסי פרידן.