ארכיון - אירועים וכנסים

פרופ' מרים ארז מונתה ליו"ר המועצה לקידום נשים במדע ובטכנולוגיה

שר המדע והטכנולוגיה, ח"כ פרופ' דניאל הרשקוביץ, מינה את פרופ' מרים ארז ליו"ר המועצה לקידום נשים במדע ובטכנולוגיה. ארז מחליפה את פרופ' מינה טייכר בתפקיד זה.

פרופ' ארז: "קידום נשים במדע וטכנולוגיה תורם לתיגבור כח האדם המקצועי שהוא קריטי לעמידה בתחרות הגלובלית"

שר המדע והטכנולוגיה, ח"כ פרופ' דניאל הרשקוביץ, מינה את פרופ' מרים ארז ליו"ר המועצה לקידום נשים במדע ובטכנולוגיה. ארז מחליפה את פרופ' מינה טייכר בתפקיד זה. זאת, על פי החלטת ממשלה מדצמבר 2000 לפיה הוקמה המועצה לקידום נשים במדע. תוקף המינוי לשלוש שנים.

פרופ' מרים ארז

שר המדע והטכנולוגיה, הרב פרופ' דניאל הרשקוביץ: "פרופ' מרים ארז הינה מדענית דגולה וכלת פרס ישראל, אשר עסקה בין היתר בסוגיה של קידום נשים באקדמיה, ועל כן אני בטוח ביכולתה לתרום לנושא קידום הנשים במדע ברמה הלאומית". השר הרשקוביץ הודה לפרופ' ארז על נכונותה להרתם למשימה חשובה זו ואיחל לה הצלחה במילוי תפקידה.

פרופ' מרים ארז: "בעוד שפעמים רבות יש ניגוד אינטרסים בין טובת הפרט וטובת הכלל, הרי שבעניין קידום נשים במדע וטכנולוגיה טובת הפרט היא גם טובת הכלל. קידום נשים במדע וטכנולוגיה מחזק את מעמד האשה באופן אישי בתחום המקצועי והחברתי- כלכלי מחד, ותורם לתיגבור כח האדם המקצועי שהוא קריטי לעמידה בתחרות הגלובלית, מאידך. חיזוק המעמד המקצועי של הנשים במדע וטכנולוגיה יאפשר להן להשפיע יותר על קבלת ההחלטות בארגונים בהם הן מועסקות ולתרום לאיכות חיים גבוהה יותר ולעולם טוב יותר. חוזקה של המדינה מותנה ברמת כח- האדם שלה, אותו ניתן לחזק בעזרת כניסה של נשים לתחומים המובילים של מדע וטכנולוגיה".

תפקידי המועצה לקידום נשים במדע ובטכנולוגיה לתאם בין הגורמים הממלכתיים, הציבוריים והפרטיים הנוגעים לקידום נשים במדע, ליזום פעילויות שמטרתן קידום נשים במדע, ריכוז הפעילות הישראלית מול האיחוד האירופי ולהעלות את מודעות הציבור לבעיות הקשורות לקידום נשים במדע.

במועצה מכהנים נציגים מבין המדענים הראשיים במשרדי הממשלה, מנהל מינהל המדע במשרד החינוך, מנהל המכון להכשרה טכנולוגית בתמ"ת, נציג ות"ת, יו"ר פורום המנהלות בתעשייה, קצינת ח"ן.

מרים ארז, פרופסור לפסיכולוגיה ארגונית ומחזיקת הקתדרה לניהול וכלכלה ע"ש מנדס פרנס, בפקולטה להנדסת תעשיה וניהול, בטכניון הקימה את מרכז הידע בחדשנות, שמטרתו לשמש מקור ידע בנושאי חדשנות לאנשי תעשייה, אקדמיה וממשל ולקדם את החדשנות בתעשייה הישראלית. כלת פרס ישראל במדעי הניהול לשנת 2005. ב- 2002 קיבלה פרס בינלאומי של האגודה הבינלאומית לפסיכולוגיה יישומית. מחקריה עוסקים ביצירתיות וחדשנות בעולם העבודה, בהבדלי תרבות בהתנהגות ארגונית, במאפייני תרבות סביבת העבודה הגלובלית, וכן במוטיבציה לעבודה.

פרופ' ארז כיהנה כדיקן הפקולטה בשנים 1996-1998 וכיום ממלאת תפקיד של סגן דיקן ללימודי ה- MBA וכן מרכזת מעמד האישה בטכניון. ארז מופיעה בין החוקרים המצוטטים ביותר בפסיכולוגיה ארגונית בין השנים 1983-2004.

ארז חברה בדירקטוריון של החברה הכלכלית חיפה ושל חממת הי-סנטר בחיפה. כמו כן היא, חברת כבוד באגודות בינלאומיות כמו: האקדמיה לניהול, ארה"ב, גם שמשה כחברה בועד המנהל, האגודה האמריקאית לפסיכולוגיה, והאגודה הבינלאומית לפסיכולוגיה יישומית, בה היא חברת הועד המנהל וכיהנה כנשיאה של החטיבה הארגונית. כמו-כן, כיהנה כעורכת כתב העת הבינלאומי: Psychology: An International Review Applied .