ארכיון - אירועים וכנסים

מגדר וזהות יהודית: 2-3 ביוני

המרכז לחקר האשה ביהדות ע"ש פניה גוטספלד הלר, אוניברסיטת בר-אילן
התוכנית ללימודי מגדר, אוניברסיטת בר-אילן
המרכז לקידום מעמד האשה ע"ש רות ועמנואל רקמן, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן
מכון הדסה ברנדייס, אוניברסיטת ברנדייס, בוסטון

מתכבדים להזמינכם לכנס בינלאומי בנושא:

"מגדר וזהות יהודית"

הכנס יתקיים בימים ד' – ה', כ' – כ"א בסיון תש"ע
2-3.6.10

במרכז הקונגרסים ע"ש פלדמן, אוניברסיטת בר- אילן

לפרטים נוספים ולתוכנית הכנס:

www.hellercenterforjewishwomen.org

jwmn@mail.biu.ac.il

לתוכנית הכנס יש ללחוץ על התמונה