ארכיון - אירועים וכנסים

ערב עיון לרגל פרסום ספר תיקון סופרים לר' יצחק צבאח

ערב עיון לרגל פרסום: ספר תיקון סופרים לר' יצחק צבאח. קובץ שטרות עבריים מקהילת ירושלים במאה הי"ז. מאת ד"ר רות למדן.
ברכות: ד"ר שמחה גולדין, ראש המרכז לחקר התפוצות ע"ש גולדשטיין-גורן, פרופ' חנה הרצוג, ראש החוג ללימודי מיגדר, אוניברסיטת תל-אביב.
הרצאות: פרופ' מינה רוזן, החוג לתולדות עם ישראל, אוניברסיטת חיפה, 'צרת הבת' בפרספקטיבה היסטורית
פרופ' אלימלך וסטרייך, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב, הגנת מעמד הנישואין של האישה בשטרות שבספר תיקון סופרים

הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין
המרכז לחקר התפוצות ע"ש גולדשטיין-גורן
המרכז למורשת היהדות ע"ש צימבליסטה

מתכבדים להזמינך לערב עיון לרגל פרסום:

ספר תיקון סופרים לר' יצחק צבאח

קובץ שטרות עבריים מקהילת ירושלים במאה הי"ז

מאת ד"ר רות למדן

ברכות:
ד"ר שמחה גולדין, ראש המרכז לחקר התפוצות ע"ש גולדשטיין-גורן
פרופ' חנה הרצוג, ראש החוג ללימודי מיגדר, אוניברסיטת תל-אביב

הרצאות:
פרופ' מינה רוזן, החוג לתולדות עם ישראל, אוניברסיטת חיפה
'צרת הבת' בפרספקטיבה היסטורית

פרופ' אלימלך וסטרייך, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב
הגנת מעמד הנישואין של האישה בשטרות שבספר תיקון סופרים

ד"ר אביעד הכהן, בית הספר למשפטים והמרכז להוראת המשפט העברי ולימודו, מכללת "שערי משפט"
שטרות קטנים, הלכות גדולות

ד"ר רון קליינמן, הפקולטה למשפטים, הקריה האקדמית אונו
מכירת 'עליות' ו'כיבודים' בבית כנסת – בעקבות שטר אחד בספר תיקון סופרים

מגיבה
ד"ר רות למדן

ערב העיון יתקיים ביום רביעי, כ"ז בסיוון תש"ע (9 ביוני 2010), בשעה 17:00,
במרכז למורשת היהדות ע"ש צימבליסטה, אוניברסיטת תל-אביב

הכניסה להולכי רגל דרך שערים: 4 ו-7
כיבוד קל יוגש לפני ההרצאות