ארכיון - אירועים וכנסים

הזמנה לכנס: מגדר, שלום וביטחון

ב- 10-11 למאי 2010 יערך באוניברסיטה העברית כנס בנושא: "מגדר, שלום וביטחון: פרשנויות מקומיות לנורמות בינלאומיות".
הכנס נערך מטעם מכון דיוויס במטרה להציג מחקרים עדכניים העוסקים בהיבטים גלובליים של סכסוכים אלימים, תהליכי שלום ומגדר. במיוחד, הכנס יתמקד בניסיונות של מועצת הביטחון והאו"ם להטמיע נקודת השקפה מגדרית בתהליכי שלום ולהגן על נשים ונערות מפני אלימות מגדרית בזמן סכסוכים אלימים.

ב- 10-11 למאי 2010 יערך באוניברסיטה העברית כנס בנושא: "מגדר, שלום וביטחון: פרשנויות מקומיות לנורמות בינלאומיות". הכנס נערך מטעם מכון דיוויס במטרה להציג מחקרים עדכניים העוסקים בהיבטים גלובליים של סכסוכים אלימים, תהליכי שלום ומגדר. במיוחד, הכנס יתמקד בניסיונות של מועצת הביטחון והאו"ם להטמיע נקודת השקפה מגדרית בתהליכי שלום ולהגן על נשים ונערות מפני אלימות מגדרית בזמן סכסוכים אלימים.

לפרטים מלאים יש ללחוץ כאן או להקיש על התמונה:

מגדר, שלום וביטחון: פרשנויות מקומיות לנורמות בינלאומיות