ארכיון - אירועים וכנסים

הצטרפו למחאה כנגד סגירת החוג למגדר בבית ברל

בשבועות האחרונים התפרסמו מספר ידיעות בדבר כוונת המכללה האקדמית "בית ברל" לסגור את התוכנית ללימודי נשים ומגדר ולפתוח במקומה תוכנית חדשה ללימודי "חברה וביטחון והגנת העורף". ידיעות אלו עוררו את התנגדותם הנחרצת של אנשי אקדמיה רבים, אירגוני נשים, מרצות וחוקרות רבות.

להלן נוסחו של המכתב אשר שיגרה האגודה הישראלית ללימודים פמיניסטיים ולחקר המגדר אל פרופ' תמר אריאב, נשיאת המכללה. בתחתית המכתב מופיעות חתימותיהן של עשרות נשים מהארץ ומחוץ לארץ, המתקוממות ומוחות על סגירת התכנית ללימודי נשים ומגדר בבית ברל.

להצטרפות למאבק ניתן לחתום על העצומה כאן, להצטרף לקבוצה בפייסבוק, או לשלוח אלינו מייל.
שימו לב כי בעקבות המחאה תתקיים בשבוע הבא ישיבה מכרעת במכלת בית ברל בנוגע לסגירת החוג ולכן זהו הזמן להשמיע את קולנו.

נגד סגירת החוג למגדר בבית ברל

"לפרופ' תמר אריאב שלום רב,
אני פונה אליך כיו"ר של "האגודה הישראלית ללימודים פמיניסטיים וחקר המגדר". אגודה זו משמשת ארגון-גג לכל החוגים, התכניות, החטיבות והפורמים בנושאי נשים ומגדר במכללות ובאוניברסיטאות בארץ, ומכאן גם בקשתי דלהלן:

זה מספר שבועות שהרוחות סוערות בחוגים אלה, בשל השמועות המתגלגלות בדבר סגירת התכנית ללימודי נשים ומגדר במכללה האקדמית בית ברל. יתרה מזו, הכל מציינים שהתהליכים לַסגירה כבר החלו למעשה; כלומר, לא התנהלה הרשמה השנה לגבי סטודנטיות/ים שנה א', ורק מחכים שהסטודנטיות/ים של שנה ב' יסיימו בשנה הבאה (תשע"א) את מסלול הלימודים (שנה ג'), ואז התכנית תתבטל ותימחק מתכניות הלימודים של בית ברל.

לומר את האמת: אינני רוצה להאמין לשמועות אלה, הרי לא ייתכן לכרות כך סתם תכנית כה מהותית ועקרונית לרוחו של מוסדכם, שמסמינר איזורי – היה לאחת המכללות האקדמיות הבולטות בארץ, ומחינוך מורים קונבנציונלי היה לנושא הדגל של פתיחות וסובלנות לרב-תרבותיות ולרב-תחומיות.

אם נדבר היסטוריה, אך טבעי היה שבראשית שנות ה-90 בית ברל היה בין המוסדות האקדמיים הראשונים, שנפתח ללימודי נשים ומגדר, והציב תשתיות ומודלים לתכנית זו (חיפה וירושלים היו הראשונות בין האוניברסיטאות, ובית ברל – הראשונה בין המכללות. כל החוגים ללימודי תואר ראשון ושני באוניברסיטאות מובילות כמו תל אביב, בר אילן ובאר שבע, באו מאוחר יותר, שלא לדבר על המכללות). והשאלה היא: הכיצד מודל אקדמי נחשוני זה של חינוך נאור ומתקדם, שהלך בראש המחנה, ושכולנו למדנו והתברכנו בו, אמור להיהרס על ידכם במחי יד?

כבר למעלה מחמש עשרה שנה אני עוקבת אחר תכנית לימודי הנשים והמגדר אצלכם, לגלגוליה השונים, כאשר בכל גלגול עמדו בראשה נשים משכמן ומעלה, מוכרות ומוערכות במרחב האקדמי המקצועי ובמרחב הציבורי האידיאולוגי; נשים שהטביעו את חותמן, כל אחת בדרכה היא, ועניין זה ניכר בקורסים השונים, בדרך הלמידה, ובקהל הלומדות והלומדים.

פרופ' אריאב, אַת שהינך מנהלת ואחראית לחוגים ולתכניות של המוסד כולו, וכולם יקרים לך, אולי אינך יודעת על מקומה החשוב והמשפיע של בית ברל בקהילה האקדמית של נשים ומגדר – הן בתכניות הלימוד הייחודיות שלכם, הן בצורות הלמידה המגוונות והחוויתיות, והן בכנסים וימי עיון המקומיים והבינלאומיים. אינני נכנסת לפרטים של שמות וכותרות כי אַת וודאי מכירה ויודעת, אך אני שערכתי את פרסום האגודה שלנו במשך מספר שנים (חקר מגדר בארץ), הרביתי לדווח ולפרסם בכל חוברת מפעילויותיה של התכנית ללימודי נשים בבית ברל; וכמעט בכל דיווח או כתבה – הודגשה הייחודיות המוצעת אצלכם: כמו עידוד ציבור נשים-לומדות מבני עדות ולאום שונים, שמצאו בבית ברל את עניינן ועידודן כחלק בלתי נפרד מהאווירה ומהאג'נדה האידיאולוגית החברתית, ומכאן גם המבנה התכני המיוחד שהובנה במסגרת הלימודים התיאורטיים והמעשיים, כשהמגמה היא לדמוקרטיזציה של החינוך, לשיוויון ולמפגש בין אנושי – מה שאינו קיים בסביבה התחרותית של האוניברסיטאות.

במילים אחרות: בית ברל הציב עד היום יעדים שאכן כה חסרים לנו במוסדות האקדמיים שלנו, והלוגו שקראתי בראש האתר שלכם, רק אישר לי זאת – באיתגור שלו ל"מישהו צריך לחנך את המדינה", ול"ראש חץ במאבק לתיקון חברתי בישראל". ולכן אני שואלת: כיצד אַת, הנהלתך וסגל המרצות והמרצים שלך – אמורים לחנך ולתקן את המדינה, אם לימוד לשיוויון ולמפגש לרב-תרבותיות ולרב-תחומיות כמו לימודי נשים עומד להימחק אצלכם מתכניות הלימודים?

אנא, הסבירי לנו למה החלטתם לנקוט לפתע במדיניות לימודית כה שגוייה והרסנית: מדיניות שמשדרת מסרים סותרים,
מייצגת מוסריות אינטקלטואלית פגומה,  ומעוררת אי אימון טוטאלי בסיסמאות ובהבטחות שלכם. אני רוצה להאמין שאין אלה ההחלטות שלך בלבד, אלא לחצים של המערכת כולה. לכן אני מרשה לעצמי להציע לך את עזרתנו הקולגיאלית, המקצועית והאידיאולוגית – לחזור בך מהחלטה זו. כל החוגים, החטיבות והתכניות ללימודי נשים ומגדר בארץ עומדים מאחוריך, ועימם הקהילה האקדמית של מדעי החברה והרוח.

אני מקבלת מידי יום עשרות פניות ושאלות מנשים בארץ ובחוץ לארץ, המתקוממות ומוחות על סגירת התכנית ללימודי נשים ומגדר בבית ברל, ובראשן פרופ' אליס שלוי, כלת פרס ישראל, וכן מרצות ומרצים, חוקרות וחוקרים, וכמובן דוקטורנטיות וסטודנטיות משנה ראשונה ואילך. את מחאתן/ם זו אני מעבירה אליך ברשימה המצורפת כאן ובה עשרות חתימות בשמותיהן/הם, שיוכן/ם האקדמי ותפקידיהן/הם.

אודה לך מקרב לב, אם תיידעי אותי לגבי שינוי מדיניותכם, ובכך תמשיכי את המסורת המפוארת של לימודי נשים ומגדר בבית ברל, ותזימי את כל השמועות הרעות האלה. תודה רבה על קריאתך ועל תגובתך.

בברכה,
פרופ' יפה ברלוביץ', יו"ר.

להלן רשימת החותמות/ים נגד סגירת לימודי נשים ומגדר בית ברל (לפי סדר אב) בארץ ובחוץ לארץ:

Jewel Bellush, retired, Professor, Political Science, Hunter College, City University
Phyllis Chesler, Emerita Professor of Psychology and Women's Studies
Letty Cottin Pogrebin  (a journalist, writer and feminist activist)
Dr. Nora Gold, Associate Scholar, Centre for Women's Studies in Education, Ontario Institute for Studies in Education at the University of Toronto
Frieda Forman, Associate Scholar, Centre for Women's Studies in Education, Ontario Institute/ University of Toronto(Founder and director of Women's Resource Centre, OISE/U of Toronto 1974-1999)
Shirley Frank, Ph.D., City University of New York
Debra Guckenheimer, Postdoctoral Research Associate NSF ADVANCE Institutional Transformation Program, Northeastern University
Prof. Jean Lipman-Blumen, Peter F. Drucker & Masatoshi Ito Graduate School of Management, Claremon Graduate University, Claremont, CA.
Judith Lorber, Ph.D., Professor Emerita, Graduate Center and Brooklyn College, CUNY
Janet M. Powers, Professor Emerita of Interdisciplinary Studies and Women, Gender and Sexuality Studies Gettysburg College, Gettyburg, PA
Ruth Tsoffar, Associate Professor, Women's Studies/Comparative Literature,
Director of Graduate Studies, Comparative Literature, University of Michigan
Shulamit Reinharz, Jacob Potofosky Professor of Sociology, Director, Hadassah-Brandeis Institute; Director, Women's Studies Research Center, Brandeis University
Sherry Rosen, Ph.D.,  The Jewish Theological Seminary, New York, NY
(former lecturer in Women's Studies, Rutgers University)
Dr. Rochelle G. Saidel, Executive Director, Remember the Women Institute, New York
פרופ' (אמריטוס) אליס שלוי, האוניברסיטה העברית בירושלים, כלת פרס ישראל

ד"ר יהודית אברהמי-עינת, נציגה ב'ג'נדרה אירופה' לקידום נשים במדע ובמחקר ובמדע; ראש
המחלקה להוראה וללימודים כלליים, המכללה אורט בראודה, כרמיאל
ד"ר חנה אבנת תמיר, המכללה האקדמית ספיר/האוניברסיטה העברית בירושלים
דורית אברמוביץ, רכזת קמפיינים לאירגוני נשים
תמר איצקסון, דוקטורנטית, אוניברסיטת בן גוריון
פרופ' תמר אלאור, החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, האוניברסיטה העברית בירושלים
ד"ר דלילה אמיר, החוג לסוציולוגיה אוניברסיטת תל אביב
ד"ר מלכה אנקר, המכללה האקדמית סמינר הקיבוצים
ד"ר נגה אפרתי
פרופ' מירה אריאל, החוג לבלשנות, אוניברסיטת תל אביב
אורטל בארי, סטודנטית לתואר שני, האוניברסיטה העברית בירושלים
נורית בדש, פעילה חברתית
ד"ר רינה בוגוש, מדעי המדינה והחוג המשולב של מדעי החברה, אוניברסיטת בר אילן
ד"ר אורנה בלומן, אוניברסיטת חיפה
ד"ר טובה בנסקי, החוג למדעי ההתנהגות, המסלול האקדמי המכללה למינהל, ראשון לציון.
ד"ר חוה ברונפלד שטיין, המדרשה, בית ספר לאמנות, המכללה האקדמית בית ברל
פרופ' דבורה ברנשטיין, החוג לסוציולוגיה, אוניברסיטת חיפה
ד"ר ניצה ברקוביץ, החוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה, אוניברסיטת בן גוריון בנגב
פרופ' (אמריטוס) גליה גולן, האוניברסיטה העברית בירושלים; המרכז הבינתחומי, הרצליה
ד"ר נעמי גרץ, אוניברסיטת בן גוריון בנגב
ד"ר ניהאיא דאוד, מרצה במחלקה לאפידמולוגיה, אוניברסיטת בן גוריון בנגב
ד"ר נעמי דה-מלאך, בית הספר הפתוח בחיפה ומכללת אורנים לחינוך
פרופ' הלנה דה-סילביה, ראש החוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה, המכללה האקדמית עמק יזרעאל
ד"ר דפנה הירש, המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ותקשורת, האוניברסיטה הפתוחה
ד"ר שרון הלוי, ראש המקבץ ללימודי האישה, החוג ללימודים רב תחומיים, אוניברסיטת חיפה
ד"ר שרה הלמן, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת בן גוריון
פרופ' רות הלפרין-קדרי, ראש המרכז לקידום מעמד האישה, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילן.
ד"ר דפנה הקר, הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן, התכנית ללימודי נשים ומגדר, אוניברסיטת תל אביב
פרופ' חנה הרצוג, ראש התכנית ללימודי נשים, אוניברסיטת תל אביב
ד"ר עמליה זיו, התכנית ללימודי מגדר, אוניברסיטת בן גוריון
ד"ר יותם חותם, המכללה האקדמית בית ברל, החוג לחינוך אוניברסיטת חיפה
פרופ' (אמריטוס) נעמי חזן,  ראש בית הספר לחברה ולממשל, המכללה האקדמית תל אביב
ד"ר דינה חרובי, אוניברסיטת תל אביב
ד"ר צבי טריגר, בית הספר למשפטים, המסלול האקדמי המכללה למינהל, ראשון לציון
ד"ר דלית יסעור-בורוכוביץ, ראש החוג לשירותי אנוש, המכלל האקדמית עמק יזרעאל (לשעבר ראש החטיבה
ללימודי נשים)
אילנה כהן-פנר, מנהלת אתר נש"ר, נשים ברשת, הפורטל הראשון לנשים בישראל
פרופ' טובה כהן, ראש התכנית ללימודי מגדר, אוניברסיטת בר אילן
פרופ' תמר כתריאל, החוג לתקשורת, אוניברסיטת חיפה
ד"ר הגר להב, בית הספר לתקשורת, המכללה האקדמית ספיר
ד"ר אורלי לובין, ראש מכון פורטר לפואטיקה וסמיוטיקה, אוניברסיטת תל אביב
ד"ר רות למדן, אוניברסיטת תל אביב
פרופ' דפנה למיש, החוג לתקשורת, אוניברסיטת תל אביב
ד"ר אביגיל מור, ראש לימודי נשים ומגדר, המכללה האקדמית תל חי
מרכז לקידום נשים בזירה הציבורית, מכון ון ליר, ירושלים
איווט נחמיה-מסינס, משוררת, ממייסדות  Ecoweek, קיבוץ כרמים
ד"ר אילנה סטוקמן, מכון שכטר למדעי היהדות, ירושלים
עו"ד מיכל עדן, תל אביב
ד"ר עמליה סער, ראש מגמת אנתרופולוגיה, אוניברסיטת חיפה
פרופ' מרילין ספר, החוג לפסיכולוגיה, אוניברסיטת חיפה; מנהלת פרוייקט קדמה.
פרופ' סילביה פוגל-ביז'אוי, ראש תכנית מ.א. ללימודי משפחה, המסלול האקדמי המכללה למינהל, ראשון לציון
פרופ' עינת פלד, בית ספר לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת תל אביב
מעיין פרת, סטודנטית לתואר ראשון בפסיכולוגיה ומגדר, פעילה בקבוצת אל"ה, אוניברסיטת בן גוריון
הדס ג. קיפרמן, סטודנטית למגדר ולפסיכולוגיה, אוניברסיטת בן גוריון
ד"ר אורית קמיר, חוקרת ומרצה למשפט, מנהלת המרכז הישראלי לכבוד האדם
עו"ד תמי קצביאן, מרכז תמורה – המרכז המשפטי למניעת אפליה
ד"ר מיכל קרומר נבו, יו"ר המרכז הישראלית למחקר איכותני; ראש התכנית לעבודה סוציאלית
(ב.א.), החוג לעבודה סוציאלית ע"ש שפיצר, אוניברסיטת בן גוריון
פרופ' רות קרק, החוג לגיאוגרפיה, האוניברסיטה העברית בירושלים
ד"ר רונית קרק, ראש התכנית מגדר בשטח, התכנית ללימודי מגדר, אוניברסיטת בר אילן
שולה קשת, מנכ"לית אחותי – למען נשים בישראל, תל אביב
ד"ר שחר רהב, החוג ללימודי אסיה, אוניברסיטת חיפה
פרופ' רות רודד, החוג להיסטוריה של המזרח התיכון והאיסלם, האוניברסיטה העברית בירושלים
יעל רוזין, דוקטורנטית, התכנית ללימודי מגדר, אוניברסיטת בר אילן
ד"ר נירה רייס, מכללת גורדון לחינוך, חיפה
ד"ר אראלה שדמי, פעילה פמיניסטית חברתית, לשעבר ראש התכנית ללימודי נשים ומגדר,
המכללה האקדמית בית ברל
פולט שוסטר, דוקטורנטית, האוניברסיטה העברית בירושלים
נעמה שקד-לוי, רכזת פורום נשים, אוניברסיטת בן גוריון
לאה שקדיאל, מרצה על פמיניזם יהודי, המכללה האקדמית ספיר, שדרות
ד"ר אורנה ששון-לוי, ראש המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת בר אילן
פרופ' נינה תורן, בית ספר למנהל עסקים, האוניברסיטה העברית בירושלים

תגובה אחת