ארכיון - קולות קוראים

קול קורא — כנס בנושא אימוץ והפרייה בישראל

לאמץ את התקווה, להפרות את האהבה

מבט רב-תחומי על אימוץ והפרייה בישראל

בשנים האחרונות הפכו אימוץ והפרייה חוץ גופית לפרקטיקות נגישות לשם השגת הורות חדשה. טכנולוגיות הרבייה החדישות ומגוון סוגי האימוץ, מאפשרים לנשים ולגברים כאחד להגשים את חלומם: להיות הורים. יחד עם זאת, סוגיות רבות מתעוררות במסגרת זו: מעמד הילד; הזהויות המתגבשות במהלך אותם תהליכים; דילמות פסיכולוגיות וחברתיות; סוגיות משפחתיות וזוגיות; מסחור האימוץ וההפרייה; זכויות רפואיות; התארגנות של החברה האזרחית  כדי למסד את התהליכים; התמודדות הדין הדתי  והדין האזרחי עם הנושאים האלה; השפעת המשפט הבינלאומי באותו הקשר; ייצוג הסוגיות בתקשורת וביטוין בספרות ובאמנות.  מטרת הכנס היא להעלות לדיון את השאלות החברתיות-האתיות הנעוצות בפרקטיקות החדשות להשגת הורות (לרבות סוגיות הורות שהתפתחו בשנים האחרונות מתוך מגוון המבנים של המשפחה החדשה).

הגופים המארגנים:

תכנית ה-מ.א. בלימודי משפחה  – מדעי ההתנהגות, המכללה למינהל, המסלול האקדמי; התכנית הבינתחומית לתארים מתקדמים בלימודי מגדר, אוניברסיטת בר אילן; האגודה הישראלית ללימודים פמיניסטיים וחקר המגדר;  המכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל; קהילת משפחה – האגודה הסוציולוגית הישראלית.

הכנס יתקיים ביום חמישי ה- 29 באפריל, באולם 50, בבניין המשפטים, במכללה למינהל, בראשון לציון.

אנו פונות לכל המעוניינות/ים להשתתף בכנס לשלוח תקציר עד ה-1 במרס 2010.

מבנה התקציר: עמוד אחד,  גופן ((David 12 , עד 300 מילה, עם כותרת והצגת נושא;

שם המגיש/ה; שיוכו/ה המוסדי.

את התקציר יש לשלוח לפרופ' סילביה ביז'אוי: sylvieb@colman.ac.il

וועדת ההיגוי:

פרופ' סילביה ביז'אוי, פרופ' יפה ברלוביץ, ד"ר טובה הרטמן, ד"ר ג'אנן פלאח-פרג',

ד"ר הילה העליון, ד"ר יעל גולן.

2 תגובות