ספרים ופרסומים

אומנות השיחה הנשכחת כתבה בלהה ברגמן

מה ארע לאומנות השיחה ?
השיחה איננה רק החלפה של דעות , אלא הופעה נעלה של האינטליגנציה האנושית. היא מאפשרת את הניסוח וההעברה של מושגים מופשטים, את ההעברה של תמונות האספרי לזולת. לבניית הסכמות של דעות משותפות.
וכי אין שיחה טובה סוג של ארוס ?
וכי אין שיחה טובה מקשרת בין אנשים ואולי המקשר הטוב ביותר בכל הזמנים ?
'בלכתי בדרך' הריני מחפשת להכיר את עצמי , את זולתי, שיספר לי משהו באמת …מתוך שמחה או מצוקה או מתוך סתם יום של חול.
ואני קשובה.
שיחה ויטאלית, ספונטאנית, מעשירה. בידע ו/או ברגש
ובשיחה טובה תמיד לכשאגיע הביתה אדע שעדיין לא דיברנו על דא והחסרנו את הא.
וכי אין הרעיון הטוב ארוטי.
הומור, קינטור קל, חיוך, כבוד, נפש טובה ומיטיבה. תרבות.