ארכיון - קולות קוראים

קול קורא לכנס הישראלי לחקר רוחניות

הכנס הישראלי השני לחקר רוחניות עכשווית
The 2nd Israeli Conference for the Study of Contemporary Spiritualities

אוניברסיטת חיפה
יום שני, כ"ב באדר התש"ע, 8 במרץ 2010
שגשוגן של מגוון צורות ותופעות הנמנות על הרוחניות העכשווית ברחבי העולם בכלל ובישראל בפרט הינו מרשים ביותר. התופעות הללו זוכות לתשומת לב מחקרית גוברת מצד חוקרות וחוקרים מתחומי מחקר שונים, שמגלים עניין בהיבטים דתיים, כלכליים, רפואיים, חינוכיים, אתיים ואחרים של תופעות אלה. עיון משווה ובין-תחומי ברוחניות העכשווית תורם רבות להבנת התופעה ומעשיר את העשיה המחקרית. זהו הרציונל לקיום הכנס הישראלי השני לחקר רוחניות עכשווית, אליו מוזמנות/ים חוקרות/ים ותלמידות/י מחקר מכל הדיסציפלינות להציג מחקרים ופאנלים בנושא חקר הרוחניות העכשווית.

את ההצעות להרצאות או למושב יש להגיש לא יאוחר מתאריך 15 בנובמבר 2009 לדוא"ל spirituality@construct.haifa.ac.il עבור פנינית רוסו-נצר רכזת הכנס

תשובות למגישי הצעות יישלחו בדוא"ל חוזר עד 10 בינואר 2010.
 בהצעות להרצאה יש לכלול: שם, מעמד אקדמי (תלמיד/ת מחקר, מרצה בכיר/ה וכד'), שיוך אקדמי (או אחר), דוא"ל וטלפון, תקציר בהיקף 350 – 500 מלים, וכן רשימה של כ-10 מקורות ביבליוגרפיים.
 הצעות למושב יכללו: שם המציע/ה ושיוך, תקצירי 3-4 הרצאות לפי הפורמט הנ"ל, רציונל המושב (50 – 100 מלים) והצעה ליו"ר.
 נעשה מאמץ לצלם את הרצאות הכנס בוידיאו ולהעלותן לאתר הכנס, לצד ספר התקצירים.
*********
הכנס הישראלי הראשון לחקר רוחניות עכשווית התקיים באוניברסיטת חיפה במרץ 2009, בהשתתפות כ-70 מרצות ומרצים. הכנס עורר עניין רב – הוא משך כ-350 משתתפים וזכה לסיקור תקשורתי נרחב.
עלו בו מגוון סוגיות, שנדונו בכלי מחקר מגוונים: התפתחות רוחנית ופסיכולוגיה, קבלה עכשווית, מזרח ומערב, רוחניות בעסקים, רפואה אלטרנטיבית, רוחניות פמיניסטית, רוחניות בחינוך ומורים רוחניים, פרקטיקות רוחניות וכישוף, רוחניות ישראלית ומגמות גלובליות, פילוסופיה רוחנית, רוחניות במדיה ובאינטרנט, ועוד.
לתיעוד הכנס, ר' באתר: http://spirituality.haifa.ac.il

* * * * *
יו"ר וועדת הכנס: פרופ' עפרה מייזלס (אוניברסיטת חיפה), ד"ר מריאנה רוח-מדבר (אוניברסיטת חיפה). חברי הוועדה: פרופ' משה אידל (האוניברסיטה העברית ירושלים), ד"ר דניאלה גורביץ' (אוניברסיטת בר אילן), ד"ר נדב דוידוביץ' (אוניברסיטת בן גוריון בנגב), פרופ' פיליפ ווקסלר (האוניברסיטה העברית ירושלים), פרופ' מריו מיקולינסר (המרכז הבינתחומי הרצליה), פרופ' יעקב רז (אוניברסיטת תל אביב).