ארכיון - ספרים ופרסומים

האינטרנט, פמיניזם והדינמיקה של המרחב החברתי/חגית טל

מתוך דבריה של ד"ר חגית טל ביום העיון "האינטרנט כפלטפורמה למהפכה פמיניסטית חברתית"

האינטרנט הוא מרחב חברתי, הוא מצע לאינטראקציה בין משתמשי הרשת ולפיתוח יחסים חברתיים ופרקטיקות חברתיות. האינטרנט כמרחב חברתי מאופיין בשלושה היבטים: הפיסי, המבני והמדומיין. מבחינה  פיסית, האינטרנט הוא גלוקלי (בעל מימד גלובלי ולוקלי כאחד). מבחינה מבנית האינטרנט בנוי בצורת רשת מבוזרת ופתוחה. מבחינה מעמד אונטולוגי/אפיסטמולוגי האינטרנט הוא מרחב וירטואלי המקיים יחסים מורכבים עם המרחב ה"ממשי". שלושת ההיבטים הללו של האינטרנט מעצבות את הפרקטיקות החברתיות שמתקיימות ברשת. הן הופכות אותן ליותר גלובליות, מאורגנות במבניים רשתיים ויותר ויותר וירטואליות.

בהרצאה זו נותחה הפרקטיקה והרטוריקה של הפמיניזם כפי שהיא באה לידי ביטוי ברשת.

ברמה הגלוקאלית, האינטרנט נתפס כאמצעי להעצמת האישה ביכולתה לפרוץ מעבר לגבולות המקום בו היא חיה ולקשור קשרים עם העולם כולו מבלי לשנות בפועל את מיקומה הפיסי.

מבחינה מבנית, הרשת המבוזרת משמשת אמצעי ליצירת רשתות אגו. רשתות הממוקדות ביחיד ומשממות כמערכת של תמיכה וכלי במאבק האישי והפרטי נגד המבנה ההיררכי והפטריארכלי הקיים. הבלוגים האישיים של הנשים הם דוגמה מצויינת לכך.  

מבחינה וירטואלית, המרחב האינטרנטי הופך להיות זירת ההתרחשות היומיומית המרכזית שבה מתבצעות הפרקטיקות החברתיות:קניות, ניהול חשבון בנק, למידה, ואף חיפוש בני זוג. גם הפרקטיקות הפמיניסטיות עוברת "רילוקיישן" למרחב הוירטואלי. האתר "אתר משלך", הבלוג של וולווט אנדרגראונד או בלוג פמיניזם בתפוז,  הן דוגמאות לכך. מטרתן של היוזמות הפמיניסטיות באינטרנט אינה מוגבלת לגבולות האינטרנט בלבד, אלא מיועדות לשנות את סדר היום החברתי ולהשפיע על "העולם האמיתי".