ארכיון - ספרים ופרסומים

המשך הדרתן של נשים מהשיח הציבורי/ד"ר שרה שלו

בשני כנסים , סדרת הרצאות,  סמינר, ושלושה ימי עיון בהם השתתפתי בהם דנו בהיבטים שונים של רב תרבותיות, הודרו הנשים מהשיח הציבורי: ההדרה הייתה גם מהנושאים הנידונים  וגם באי ייצוגן של נשים  בפנל הדיו,ן התירוצים היו מגוונים. הנה כמה דוגמאות:     

  • רב תרבותיות חזון ומציאות: היבטים רב תרבותיים ומשפט בישראל-

סדרת הרצאות באוניברסיטת חיפה……

  • רב תרבותיות בהקשר הישראלי: רב שיח 

הכנס הפילוסופי השנתי  2005 שהתקיים באוניברסיטת חיפה ….

  • חוקה בהסכמה – הצעת המכון לדמוקרטיה לחוקה לישראל

יום עיון בפקולטה למשפטים,  אוניברסיטת חיפה…..

  • ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית: ההשלכות על הביטחון הלאומי

יום עיון של המרכז לביטחון לאומי של אוניברסיטת 2005, בהשתתפות מאות מאזינים. 

המרצה : פרופסור רות גביזון, האוניברסיטה העברית…….

  • "רוח צהל" – הקוד האתי החדש לצה"ל, (אמור להחליף את הקוד הקודם?) –

דיון במסגרת סמינר באתיקה יישומית באוניברסיטת חיפה, בו אני משתתפת……

  • דיון דיפרנציאלי על אזרחות בחברה רב תרבותית – אוניברסיטת ת"א .2007

בעקבות יציאת ספר חד בנושא. חוקרים  הציגו מודלים תיאורטיים וגישות פוליטיות וכלכליות חדשות למציאות הרב תרבותית הבלתי שוויונית בישראל. גם האתגר התיאורטי נותר דיפרנציאלי וחד תרבותי, על אחת כמה ההצעות הפוליטיות והכלכליות לשינוי המציאות. מהדיון הזה הנשים המהוות מעל לחמישים אחוז מהאוכלוסייה נעדרו כליל …….

  •  

The Holocaust as the Paradigm of Psychic Trauma in the 20th Century

כנס בינלאומי של באוניברסיטת ת"א , מכון מינרווה לתרבות גרמנית, ינואר25-27,  2007.

הדגם שהוצג על ידי פסיכיאטרים ופסיכולוגים בעלי שם, היה כולו מיגדרי- גבר. ביקשתי להציג את עמדתי המיגדרית- הדבר ניתן לי על ידי מארגני הכנס. קבעת: It so happens that women had experiences in the Holocaust that men did not have, such as rape, sterilization, witnessing the murder of their babies, having to use sex as a mean for survival and many more

שאלתי גם שאלות נוספות בעניין. בסיכום הכנס  ניתנה להערתי תשומת לב מיוחדת על ידי המארגנים, בו הוצע להתייחס התייחסות מיוחדת להיבט המגדרי בפרדיגמה לטראומה בשואה. כנושא בכנסים שיבואו……

לסיכום: אני סבורה, שבכל אחד מהאירועים הללו ועוד רבים אחרים יש העדרה בייצוגן מנושאי הדיון ומאי ייצוגן של נשים בדיון עצמו באקדמיה. יש לשאול, לבקר: " מדוע אין ייצוג של נשים בנושאי הדיון וגם בדיון עצמו"? גם נשים וגם גברים יכולים לשאול. בנוסף,הביקורות הללו  מופיעות באתר האגודה בפורום: סדר היום הפמיניסטי – פורום אקטואליה אינטראקטיבי.